Op de pagina Regels kunt u regels voor aanvraagfiltering configureren voor het toestaan of weigeren van toegang tot uw webserver op basis van diverse parameters, zoals headers en weigertekenreeksen. Zie Veelvoorkomende URLScan-scenario's voor voorbeelden van filterregels.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

Naam

Hier wordt de naam weergegeven van de regel voor aanvraagfiltering.

Controleren

Hier wordt de waarde weergegeven die met de regel voor aanvraagfiltering wordt gecontroleerd. Dit kan de URL, de querytekenreeks of een combinatie hiervan zijn.

Van toepassing op

Hier worden de parameters weergegeven waarop de regel voor aanvraagfiltering van toepassing is.

Weigertekenreeksen

Hier worden de tekenreeksen weergegeven waartoe de regel voor aanvraagfiltering de toegang weigert.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

Filterregel toevoegen

Hiermee opent u het dialoogvenster Filterregel toevoegen waarin u een regel kunt toevoegen met specifieke parameters waarop kan worden gezocht.

Zie de De pagina Aanvraagfiltering voor gemeenschappelijke elementen.

Zie ook


Inhoudsopgave