In de dialoogvensters Aangepaste foutpagina toevoegen en Aangepaste foutpagina bewerken kunt u de statuscode en de URL voor uw foutpagina's toevoegen of bewerken.

Zie het onderwerp ..NET-foutpagina's voor meer informatie.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Statuscode

Voer de statuscode in voor uw .NET-foutpagina. U kunt de statuscode niet bewerken met het dialoogvenster Aangepaste foutpagina bewerken. U moet de optie Statuscode wijzigen in het deelvenster Acties gebruiken.

Absolute URL

Voer het URL-adres in waarnaar u gebruikers wilt omleiden wanneer er een fout optreedt.


Inhoudsopgave