In het dialoogvenster Aanvraagbeperkingen kunt u optionele beperkingen opgeven, zoals het brontype of de HTTP-term waarvoor een handler aanvragen moet verwerken. Configureer beperkingen alleen als u een specifieke behoefte hebt om de voorwaarden te beperken waaronder een handler aanvragen verwerkt. Als u geen beperkingen configureert, verwerken handlers aanvragen, ongeacht het aangevraagde brontype en de opgegeven HTTP-termen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Toewijzing

Configureer de opties op dit tabblad als u de handlertoewijzing naar aanvragen wilt beperken voor specifieke brontypen, zoals een bestand of map. Als u geen opties configureert op dit tabblad, verwerkt de handler aanvragen ongeacht het brontype dat is opgegeven in de aanvraag.

Handler alleen starten als aanvraag is toegewezen aan

Schakel dit selectievakje op het tabblad Toewijzing in als u wilt dat de handlertoewijzing alleen geldt voor aanvragen voor een specifiek brontype, zoals een aanvraag voor een bestand of map. Als u dit selectievakje inschakelt, moet u ook het brontype opgeven door een optie onder dit selectievakje in te schakelen.

Bestand

Schakel deze optie in als u wilt dat de handler aanvragen verwerkt voor een specifieke bestandsnaam of bestandsnaamextensie. Zo verwerkt de handler ASPClassic bijvoorbeeld aanvragen voor aanvragen die zijn gedaan voor ASP-bestanden. U kunt deze optie alleen selecteren als u het selectievakje Handler alleen starten als aanvraag is toegewezen aan hebt ingeschakeld.

Map

Schakel deze optie in als u wilt dat de handler aanvragen verwerkt voor een map. U kunt deze beperking kiezen als u een map hebt met inhoud die u wilt laten verwerken door een specifieke handler. U kunt deze optie alleen selecteren als u het selectievakje Handler alleen starten als aanvraag is toegewezen aan hebt ingeschakeld.

Bestand of map

Schakel deze optie in als u wilt dat de handler aanvragen verwerkt voor bestanden en mappen. U kunt deze optie alleen selecteren als u het selectievakje Handler alleen starten als aanvraag is toegewezen aan hebt ingeschakeld.

Termen

Configureer de opties op dit tabblad als u een handlertoewijzing wilt beperken tot specifieke HTTP-termen die clients in HTTP-kopteksten leveren wanneer zij aanvragen doen.

Alle termen

Selecteer deze optie als u wilt dat de handler aanvragen verwerkt ongeacht de termen die de client opgeeft. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Een van de volgende termen

Schakel deze optie in als u wilt dat de handler alleen aanvragen verwerkt wanneer een client een of meer specifieke HTTP-termen levert in een aanvraag. Typ in het bijbehorende tekstvak de HTTP-term(en) waarop u de handlertoewijzing van toepassing wilt laten zijn. Typ bijvoorbeeld GET wanneer u wilt dat de handler aanvragen verwerkt wanneer een client de term GET gebruikt.

Toegang

Selecteer een van de opties op dit tabblad om de toegang te configureren die voor deze handler is vereist voor uitvoering in een virtuele map. Deze instelling (samen met het toegangsbeleid dat is ingesteld in het dialoogvenster Functiemachtigingen bewerken) bepaalt of een handler kan worden uitgevoerd.

Belangrijk

Zorg ervoor dat de vereiste toegangsinstelling van een handler juist is om te voorkomen dat de handler onbedoeld kan worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld de vereiste toegang wijzigt van Uitvoeren in Lezen voor de handler ISAPI-dll, kunnen ISAPI-extensies ook worden uitgevoerd als alleen Lezen is ingeschakeld in het toegangsbeleid van de functie.

Selecteer een van de volgende opties:

  • Geen: de handler wordt uitgevoerd zelfs als er geen opties voor het toegangsbeleid zijn ingeschakeld.

  • Lezen: de handler wordt uitgevoerd als Lezen is ingeschakeld in het toegangsbeleid.

  • Schrijven: de handler wordt uitgevoerd als Schrijven is ingeschakeld in het toegangsbeleid.

  • Script: de handler wordt uitgevoerd als Scripts is ingeschakeld in het toegangsbeleid. Dit is de standaardoptie.

  • Uitvoeren: de handler wordt uitgevoerd als Uitvoeren is ingeschakeld in het toegangsbeleid.

Zie ook


Inhoudsopgave