Met de functiepagina Configuratie exporteren kunt u IIS-configuratiebestanden en versleutelingssleutels exporteren naar een bepaalde locatie.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Fysiek pad

Hier wordt de locatie beschreven waarnaar configuratiebestanden en versleutelingssleutels moeten worden geëxporteerd. Dit kan een netwerkpad of een map op de lokale computer zijn.

Verbinden als

Hiermee schakelt u toegang tot het dialoogvenster Referenties instellen in.

Standaard opent u het Fysieke pad waarbij u de gebruikersaccount gebruikt waarmee u momenteel bent aangemeld. Als u verbinding wilt maken met een andere gebruikersaccount, gebruikt u het dialoogvenster Referenties instellen.

Wachtwoord voor versleutelingssleutels

Hiermee geeft u het wachtwoord op waarmee u de versleutelingssleutels versleutelt.

Bevestig het wachtwoord

Hiermee wordt aangegeven dat de gebruiker het wachtwoord opnieuw moet typen.

Zie ook


Inhoudsopgave