V dialogovém okně Exportovat konfiguraci lze exportovat konfigurační soubory a šifrovací klíče služby IIS do určitého umístění.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Fyzická cesta

Popisuje umístění, do kterého se konfigurační soubory a šifrovací klíče exportují. Lze zadat síťovou cestu nebo složku na místním počítači.

Připojit jako

Poskytuje přístup k dialogovému oknu Nastavit pověření.

Ve výchozím nastavení lze k položce Fyzická cesta přistoupit prostřednictvím účtu, pomocí kterého jste aktuálně přihlášeni. Dialogové okno Nastavit pověření umožňuje připojit se pomocí jiného uživatelského účtu.

Heslo šifrovacích klíčů

Určuje heslo k zašifrování šifrovacích klíčů.

Potvrzení hesla

Určuje povinnost uživatele znovu zadat heslo.

Další odkazy


Obsah