Dialogové okno Nastavení zosobnění technologie ASP.NET umožňuje zadat účet, který by aplikace ASP.NET měla zosobnit.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Určitý uživatel

Zadejte název konkrétního účtu, který má aplikace ASP.NET zosobnit.

Nastavit

Otevře dialogové okno Nastavit pověření, ve kterém můžete zadat uživatelské jméno a heslo. Služba IIS tato pověření použije k zosobnění technologie ASP.NET.

Ověřený uživatel

Možnost Ověřený uživatel vyberte, chcete-li aplikaci ASP.NET povolit spuštění v kontextu zabezpečení uživatelského účtu ověřeného službou IIS.

Další odkazy


Obsah