Bruk dialogboksen Innstillinger for ASP.NET-representasjon til å angi kontoen som ASP.NET-applikasjonen skal representere.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Bestemt bruker

Skriv inn navnet på den bestemte kontoen som du vil at ASP.NET-applikasjonen skal representere.

Angi

Åpner dialogboksen Angi legitimasjon, der du kan angi et kontonavn og passord som IIS skal bruke til ASP.NET-representasjon.

Godkjent bruker

Velg Godkjent bruker hvis du vil aktivere ASP.NET-applikasjonen for kjøring under de sikkerhetsomgivelsene for brukerkontoen som er godkjent av IIS.

Se også


Innholdsfortegnelse