Bruk siden Resirkuleringsbetingelser i veiviseren Rediger innstillinger for resirkulering av applikasjonsutvalg til å konfigurere IIS til å starte en arbeidsprosess på nytt i et applikasjonsutvalg. Dette kan hjelpe deg med å gjenopprette verdifulle systemressurser og for å kunne håndtere arbeidsprosesser med feil på en bedre måte.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Regelmessige tidsintervaller (i minutter)

Velg dette alternativet til å angi et tidsintervall (i minutter) du vil at IIS skal bruke til å resirkulere arbeidsprosessen. Du kan velge dette alternativet hvis du har en applikasjon som forårsaker problemer når den kjøres i lengre tid. Basert på hva du vet om applikasjonen, bør du sette verdien til et kortere intervall enn den tiden som går før det oppstår applikasjonsfeil.

Fast antall forespørsler

Velg dette alternativet til å angi antallet forespørsler du vil at IIS skal bruke til å resirkulere arbeidsprosessen etter. Du kan velge dette alternativet hvis du har en applikasjon som forårsaker problemer når den når et visst antall forespørsler. Basert på hva du vet om applikasjonen, bør du konfigurere verdien til å være lavere enn det antallet som behandles før det oppstår en applikasjonsfeil.

Bestemt(e) tidspunkt(er)

Velg dette alternativet til å angi et tidspunkt eller tidspunkter du vil at IIS skal bruke til å resirkulere arbeidsprosessen i en 24-timersperiode. Hvis du for eksempel vil resirkulere en arbeidsprosess klokken 4:30 og 16:30, skriver du 4:30, 16:30. Tidspunktet du angir, bruker den lokale tiden på webserveren. Du kan velge dette alternativet hvis du har en applikasjon som forårsaker problemer når den kjører i lengre tid, og du vil resirkulere applikasjonsutvalget på et bestemt tidspunkt, for eksempel et tidspunkt som er midt på natten eller tidlig om morgenen, for å unngå at det får negativ innvirkning på brukere. Basert på hva du vet om applikasjonen, bør du sette intervallet til å forekomme ofte nok til å hindre at det oppstår applikasjonsfeil.

Bruk av virtuelt minne (i kB)

Velg dette alternativet for å angi maksimalt antall kilobyte av systemets vanlige, virtuelle minne som kan brukes av en arbeidsprosess før den prosessen resirkuleres. Du kan velge dette alternativet når du legger merke til en jevn økning i det virtuelle minnet som brukes på serveren. Dette kan tyde på at en applikasjon reserverer minne flere ganger, noe som fragmenterer minne-heapen. Hvis du angir en for høy verdi, kan det redusere systemytelsen betydelig. Først må du angi at terskelen for det virtuelle minnet skal være lavere enn 70 prosent av tilgjengelig virtuelt minne, og deretter kan du justere innstillingen hvis du må det.

Privat minnebruk (i kB)

Velg dette alternativet for å angi maksimalt antall kilobyte av privat tildelt fysisk systemminne som kan brukes av en arbeidsprosess før den prosessen resirkuleres. Du kan velge dette alternativet når du har en applikasjon som lekker minne. Hvis du angir en for høy verdi, kan det redusere systemytelsen betydelig. Først må du angi at denne verdien skal være lavere enn 60 prosent av tilgjengelig fysisk minne på serveren, og deretter kan du justere innstillingen hvis du må det.

Se også


Innholdsfortegnelse