Bruk siden Angi innhold som skal spores i veiviseren Regler for sporing av mislykket forespørsel eller veiviseren Rediger regel for sporing av mislykket forespørsel til å definere en sporingsbetingelse for en sporingsregel for mislykkede forespørsler. Denne sporingsbetingelsen gir deg muligheten til å registrere sporingshendelser for en mislykket forespørsel og logge disse sporingshendelsene etter hvert som de oppstår, uten å måtte reprodusere feilen.

Hvis mer enn én sporingsbetingelse er angitt, vil den første betingelsen som blir oppfylt, generere sporingsloggfilen for mislykket forespørsel. Hvis du for eksempel konfigurerer en sporingsregel for å logge forespørsler som genererer statuskoden 404, og forespørsler som tar fire sekunder eller lenger, genereres sporingsloggen når den første av følgende betingelser oppfylles:

  • En forespørsel genererer statuskoden 404.

  • En forespørsel tar lenger enn fire sekunder.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

ElementnavnBeskrivelse

Statuskode(r)

Velg dette alternativet når du vil at en sporingshendelse skal logges for svar som genererer den angitte HTTP-statuskoden (og alternativt en delstatuskode). I boksen ved siden av skriver du inn statuskoden eller kodene du vil spore. Skill flere statuskoder ved å bruke kommategn (,) mellom hver kode, eller skriv inn et statuskodeområde ved å bruke en bindestrek (-) mellom to koder. Du kan også presisere statuskodene ved å bruke delstatuskoder, for eksempel 404.2 eller 404.3.

Tid brukt (i sekunder)

Velg dette alternativet når du vil spore hendelser som overstiger tidsintervallet som forespørselen kan bruke til å fullføre prosessen. I boksen ved siden av skriver du inn maksimumstiden, i sekunder, som en forespørsel bør bruke.

Alvorlighetsgrad for hendelse

Velg dette alternativet når du vil spore hendelser basert på alvorlighetsgrad. I listen ved siden av velger du én av følgende alvorlighetsgrader for hendelse som du vil spore:

  • Feil: Gir informasjon om komponenter som støter på en feil og ikke kan fortsette å behandle forespørsler. Disse feilene angir vanligvis et problem på serversiden.

  • Kritisk feil: Gir informasjon om handlinger som kan føre til at en prosess avsluttes.

  • Advarsel: Gir informasjon om komponenter som støter på en feil, men som kan fortsette å behandle forespørselen.

Se også


Innholdsfortegnelse