Bruk dialogboksen Legg til filtreringsregel til å legge til en regel med bestemte parametere i regellisten for modulen for forespørselsfiltrering. Denne handlingen gjør at modulen kan avslå forespørsler som samsvarer med kriteriene som er angitt av regelen.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Navn

Angir navnet på filtreringsregelen som skal legges til i listen.

Skann URL-adresse

Hvis du velger dette alternativet, skanner modulen for forespørselsfiltrering en forespørsels-URL-adresse.

Skann spørringsstreng

Hvis du velger dette alternativet, skanner modulen for forespørselsfiltrering en spørringsstreng for forespørsel.

Skannehoder

Legger til et brukerangitt hode i listen over hoder du vil søke etter i forespørselen. Bruk stjernen (*) hvis du vil legge til en ny rad i tabellen.

Gjelder for

Legger til en filtype i listen over filtyper som denne regelen for forespørselsfiltrering gjelder for. Bruk stjernen (*) hvis du vil legge til en ny rad i tabellen.

Avslå strenger

Legger til en streng i listen over strenger du vil søke etter i forespørselen. Hvis den angitte strengen finnes i forespørsels-URL-adressen, spørringsstrengen eller hodet, blir forespørselen avslått. Bruk stjernen (*) hvis du vil legge til en ny rad i tabellen.

Se også


Innholdsfortegnelse