Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for feilmeldingssider til å konfigurere modusen og standardsideegenskapene for feilmeldingssidene dine. Disse innstillingene påvirker alle feilmeldingssider.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se .NET-feilsider.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Modus

Velg en modus for feilmeldingssidene: , Av eller Bare ekstern.

Absolutt URL-adresse

Angir standard-URL-adressen som en webleser skal omdirigeres til hvis det oppstår en feil. Hvis dette attributtet ikke er angitt, får du i stedet en generell feilmelding.

URL-adressen kan være absolutt eller relativ. Et eksempel på en absolutt URL-adresse er www.contoso.com/ErrorPage.htm. En relativ URL-adresse, for eksempel /ErrorPage.htm, er relativ til Web.config-filen som angav URL-adressen for dette attributtet, ikke til websiden der feilen oppstod. En URL-adresse som begynner med en tilde (~), for eksempel ~/ErrorPage.htm, angir at den angitte URL-adressen er relativ til rotbanen til applikasjonen.


Innholdsfortegnelse