Bruk dialogboksen Kopier delegering til å velge områder og applikasjoner du vil kopiere egendefinerte delegeringsstatuser til, for funksjoner i IIS Manager. Du kan kopiere egendefinerte delegeringsstatuser fra ett område til et annet når du er koblet til en server i IIS Manager, og du kan kopiere delegeringsstatuser fra én applikasjon til en annen når du er koblet til et område i IIS Manager.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Site_name eller application_name

Merk av i boksen ved siden av områdene eller applikasjonene du vil bruke egendefinert delegeringsstatus for, som du har konfigurert på siden Egendefinert områdedelegering eller Egendefinert applikasjonsdelegering.

Se også


Innholdsfortegnelse