Bruk funksjonssiden HTTP-svarhoder til å behandle en liste med navn og verdipar som inneholder informasjon om en forespurt side, og til å konfigurere felles HTTP-hoder.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnedelen av et navn-verdipar for et HTTP-svarhode.

Verdi

Viser verdidelen av et navn-verdipar for et HTTP-svarhode.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til egendefinert HTTP-svarhode, der du kan legge til et hode.

Angi felles hoder

Åpner dialogboksen Angi felles HTTP-svarhoder, der du kan konfigurere hoder for HTTP keep-alive og utløp av webinnhold.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger egendefinert HTTP-svarhode, der du kan redigere et hode. Denne handlingen er tilgjengelig bare når et element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse