Brug funktionssiden HTTP-svarheadere til at administrere en liste over navne- og værdipar, som indeholder oplysninger om en side, der er anmodet om, og til at konfigurere fælles HTTP-headere.

Sorter listen ved at klikke på en af funktionssidens kolonneoverskrifter, eller vælg en værdi på rullelisten Grupper efter for at gruppere emner, der minder om hinanden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnedelen af en HTTP-svarheaders navne-værdipar.

Værdi

Viser værdidelen af en HTTP-svarheaders navne-værdipar.

Posttype

Viser, om posten er lokal eller nedarvet. Lokale poster læses fra den aktuelle konfigurationsfil, og nedarvede poster læses fra en overordnet konfigurationsfil.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Tilføj

Åbner dialogboksen Tilføj brugerdefineret HTTP-svarheader, hvor du kan tilføje en header.

Indstil fælles headere

Åbner dialogboksen Indstil fælles HTTP-svarheadere, hvor du kan konfigurere HTTP keep-alive og udløbsheadere for webindhold.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger brugerdefineret HTTP-svarheader, hvor du kan redigere en header. Denne handling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et emne på listen på funktionssiden.

Fjern

Fjerner det punkt, der er valgt på listen på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse