Brug dialogboksene Tilføj virtuel mappe og Rediger virtuel mappe til at tilføje og redigere virtuelle mapper på stederne og i programmerne. Virtuelle mapper er markører til fysisk indhold, der er gemt på den lokale computer eller på shares på fjerncomputere. Hvis du vil medtage indhold, der ikke fysisk er placeret i stedets eller programmets mappe, kan du oprette en virtuel mappe, der medtager indhold fra et andet sted på webserveren eller fra en anden computer på netværket.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Navn på sted

Viser navnet på det sted, som skal indeholde den virtuelle mappe.

Sti

Viser det program, der skal indeholde den virtuelle mappe. Hvis du opretter en virtuel mappe på stedniveau, vises / i denne boks. Hvis du opretter en virtuel mappe på programniveau, viser denne boks navnet på programmet, f.eks. /mitProgram.

Alias

Skriv et navn til den virtuelle mappe, som klienter kan bruge til at få adgang til indhold fra en webbrowser. Hvis adressen på webstedet f.eks. er http://www.contoso.com/, og du opretter en virtuel mappe for dette websted med navnet /marketing, kan brugere få adgang til den virtuelle mappe fra deres webbrowser ved at skrive http://www.contoso.com/marketing/.

Fysisk sti

Skriv eller naviger til den fysiske sti, hvor den virtuelle mappes indhold er gemt. Indholdet kan ligge på den lokale computer eller komme fra et fjernshare. Hvis indholdet er gemt på den lokale computer, skal du skrive den fysiske sti, f.eks. C:\Indhold. Hvis indholdet er gemt på et fjernshare, skal du skrive UNC-stien, f.eks. \\Server\Share. Stien, du angiver, skal være en eksisterende sti, da du ellers muligvis vil modtage en konfigurationsfejl. Klik eventuelt på Tilslut som for at angive legitimationsoplysninger til en konto, som har bemyndigelse til at oprette adgang til indhold i den fysiske sti.

Åbner dialogboksen Naviger til mappe, hvor du kan vælge den fysiske placering til indholdet i den virtuelle mappe.

Tilslut som

Åbner dialogboksen Tilslut som, hvor du kan vælge, hvordan der skal oprettes forbindelse til stien, du angav i boksen Fysisk sti. Som standard er Programbruger (pass-through-godkendelse) valgt.

Testindstillinger

Åbner dialogboksen Testindstillinger, hvor du kan få vist en liste over testresultater, så du kan vurdere, om stiindstillingerne er gyldige.

Se også


Indholdsfortegnelse