Bruk dialogboksene Legg til virtuell mappe og Rediger virtuell mappe til å legge til og redigere virtuelle mapper på områder og i applikasjoner. Virtuelle mapper er pekere til fysisk innhold som er lagret på den lokale datamaskinen eller på ressurser på eksterne datamaskiner. Hvis du vil ha med innhold som ikke fysisk ligger i samme mappe som området eller applikasjonen, kan du opprette en virtuell mappe med innhold fra andre steder på webserveren eller en annen datamaskin på nettverket.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Områdenavn

Viser navnet på området som skal inneholde den virtuelle mappen.

Bane

Viser applikasjonen som skal inneholde den virtuelle mappen. Hvis du oppretter en virtuell mappe på områdenivå, vises / i denne boksen. Hvis du oppretter en virtuell mappe på applikasjonsnivå, vil denne boksen inneholde navnet på applikasjonen, for eksempel /minApp.

Alias

Skriv inn et navn på den virtuelle mappen som klientene kan bruke til å hente innholdet fra en webleser. Hvis adressen til området for eksempel er http://www.contoso.com og du oppretter en virtuell mappe for dette området med navnet /marked, kan brukerne åpne den virtuelle mappen fra webleserne sine ved å skrive inn http://www.contoso.com/marked/.

Fysisk bane

Skriv inn eller bla deg frem til den fysiske banen der innholdet i den virtuelle mappen er lagret. Innholdet kan ligge på den lokale datamaskinen eller komme fra en ekstern ressurs. Hvis innholdet er lagret på den lokale datamaskinen, angir du den fysiske banen, for eksempel C:\Innhold. Hvis innholdet er lagret på en ekstern delt ressurs, skriver du inn UNC-banen, for eksempel \\Server\Delt ressurs. Banen du angir, må finnes, ellers oppstår det kanskje en konfigurasjonsfeil. Alternativt kan du klikke Koble til som for å angi påloggingsinformasjon for en konto som har tillatelse til å åpne innhold i den fysiske banen.

Åpner dialogboksen Bla gjennom etter mappe, der du kan velge den fysiske plasseringen for innholdet i den virtuelle mappen.

Koble til som

Åpner dialogboksen Koble til som, der du kan velge hvordan du kobler til banen som du angav i Fysisk bane-boksen. Som standard er Applikasjonsbruker (direktegodkjenning) valgt.

Testinnstillinger

Åpner dialogboksen Testinnstillinger, der du kan vise en liste over testresultater for å vurdere om baneinnstillingene er gyldige.

Se også


Innholdsfortegnelse