Aktiver SSL (Secure Sockets Layer) for å kryptere data som er sendt mellom en webserver og en klient. Du må først finne og installere et gyldig serversertifikat for å aktivere SSL. Du kan få tak i et serversertifikat fra en sertifiseringsinstans, som kan være en sertifiseringsinstans for et internt Windows-domene, eller en felles sertifiseringsinstans for en klarert tredjepart. Du kan også opprette et selvsignert serversertifikat for feilsøking, testing eller applikasjonsutvikling. Etter at du har fått tak i serversertifikatet, må du installere det og binde HTTPS-protokollen til webområdet.

Merknader

Du må først ha et serversertifikat for å kunne opprette en områdebinding for HTTPS eller for å aktivere eventuelle SSL-innstillinger for et område. Serversertifikater kan bare konfigureres på webservernivået, mens områdebindinger og SSL-innstillinger bare kan konfigureres på områdenivået, applikasjonsnivået eller det fysiske mappenivået.

Det finnes et par måter du kan få tak i et serversertifikat på. Du kan generere et selvsignert sertifikat, kjøpe et sertifikat fra en felles sertifiseringsinstans for en ekstern tredjepart, eller be om et sertifikat fra en sertifiseringsinstans fra et internt domene. Av disse tre alternativene er selvsignerte sertifikater den minst sikre løsningen, og bør bare brukes for testing eller feilsøking av applikasjoner som bruker HTTPS.

 TrinnReferanse
Avmerkingsboks

Få tak i et serversertifikat som passer for prosjektet, og installer det deretter i IIS.

Konfigurere serversertifikater

Avmerkingsboks

Opprett en HTTPS-binding for området som skal være vert for de krypterte dataene.

Legge til en binding på et webområde

Avmerkingsboks

Konfigurer SSL-innstillinger for området, applikasjonen eller den fysiske mappen.

Konfigurere SSL-innstillinger

Se også


Innholdsfortegnelse