Bruk funksjonssiden Applikasjonsutvalg til å administrere en liste over applikasjonsutvalg på en webserver.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer. Søk i listen ved å skrive inn søkevilkår i Filtrer-boksen, utvid Søk-listen for å velge feltet du vil søke fra, og klikk deretter Søk eller trykk ENTER. Klikk Vis alle for å fjerne filtervilkårene.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på hvert applikasjonsutvalg.

Status

Viser om et applikasjonsutvalg har blitt startet eller ikke.

.NET Framework-versjon

Viser hvilken versjon av .NET Framework et applikasjonsutvalg bruker. Hvis applikasjonsutvalget ble konfigurert til ikke å bruke .NET Framework, er verdien Ingen behandlet kode.

Behandlet pipeline-modus

Viser modusen for forespørselsbehandling som et applikasjonsutvalg bruker.

Verdiene kan være Integrert eller Klassisk. Når verdien er Integrert, bruker IIS den integrerte IIS- og ASP.NET-pipelinen for behandling av forespørsler til å behandle forespørsler i applikasjonsutvalget. Når verdien er Klassisk, bruker IIS atskilte IIS- og ASP.NET-pipeliner for behandling av forespørsler til å behandle forespørsler i applikasjonsutvalget.

Identitet

Viser identiteten som brukes av et applikasjonsutvalg. Verdiene kan være Nettverkstjenestee, Lokal tjeneste, Lokalt system eller navnet på brukerkontoen for en egendefinert identitet.

Applikasjoner

Viser hvor mange applikasjoner et applikasjonsutvalg inneholder.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til applikasjonsutvalg

Åpner dialogboksen Legg til applikasjonsutvalg, der du kan legge til et applikasjonsutvalg på webserveren.

Angi standarder for applikasjonsutvalg

Åpner dialogboksen Standarder for applikasjonsutvalg, der du kan angi standardverdier som gjelder for alle applikasjonsutvalg du legger til på webserveren.

Start

Starter det valgte applikasjonsutvalget.

Stopp

Stopper det valgte applikasjonsutvalget. Dette fører til at WAS (Windows Process Activation Service) avslutter alle aktive arbeidsprosesser som betjener det applikasjonsutvalget. En administrator må starte et stoppet applikasjonsutvalg på nytt, ellers mottar forespørsler til applikasjoner i det applikasjonsutvalget en HTTP 503-feilmelding om at tjenesten er utilgjengelig.

Resirkuler

Stopper og starter det valgte applikasjonsutvalget på nytt. Når et applikasjonsutvalg startes på nytt, blir det midlertidig utilgjengelig mens omstarten pågår.

Grunnleggende innstillinger

Åpner dialogboksen Rediger applikasjonsutvalg, der du kan redigere innstillingene som ble angitt når applikasjonsutvalget ble opprettet. Denne handlingen er tilgjengelig bare når et element er valgt fra listen på funksjonssiden.

Resirkulering

Åpner veiviseren Rediger innstillinger for resirkulering av applikasjonsutvalg, der du kan angi betingelsene som må oppfylles for å resirkulere et applikasjonsutvalg, og konfigurere hvordan resirkuleringshendelser blir logget.

Avanserte innstillinger

Åpner dialogboksen Avanserte innstillinger, der du kan konfigurere avanserte innstillinger for det valgte applikasjonsutvalget.

Gi nytt navn

Aktiverer Navn-feltet for det valgte applikasjonsutvalget slik at du kan gi nytt navn til applikasjonsutvalget.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Obs!  

Du kan ikke fjerne et applikasjonsutvalg som inneholder applikasjoner. Du må flytte applikasjoner ut av applikasjonsutvalget før du kan fjerne det.

Vis applikasjoner

Åpner funksjonssiden Applikasjoner, der du kan vise applikasjonene som hører til det valgte applikasjonsutvalget.

Se også


Innholdsfortegnelse