Bruk dialogboksen Standardverdier for FTP-område til å angi områdestandarder for FTP-områder.

UI-elementliste

Elementnavn Beskrivelse

Tillat UTF8

Angir om UTF8-aktivitet skal være tillatt (dette inkluderer UTF8-filnavn).

Standardinnstillingen er True.

Start automatisk

Angir om området skal starte ved opprettelse eller når du starter IIS. True angis for denne egenskapen når et område blir startet. False angis for den når et område blir stoppet.

Standardinnstillingen er True.

Tidsavbrudd for kontrollkanal

Angir tidsavbruddet (i sekunder) når en FTP-økt kobles fra automatisk på grunn av inaktivitet.

Standardinnstillingen er 120.

Tidsavbrudd for datakanal

Angir tidsavbruddet (i sekunder) når datakanalen kobles fra automatisk på grunn av inaktivitet.

Hvis du bruker standard tidsavbrudd for både kontroll- og datakanalen, brytes datakanalen ned først, og deretter blir økten koblet fra hvis det fortsatt ikke er noen aktivitet etter 120 sekunder.

Standardinnstillingen er 30.

Deaktiver socket-utvalg

Angir om socket-utvalg brukes for områder som atskilles med IP-adresse i stedet for portnummer eller vertsnavn.

Standardinnstillingen er False.

Maks. antall tilkoblinger

Angir maksimalt antall samtidige koblinger til en server.

Standardinnstillingen er 4294967295.

Tilbakestill ved maks. tilkoblinger

Angir om FTP-økten skal kobles fra når svaret med maksimalt antall tilkoblinger sendes.

Standardinnstillingen er False.

Server Listen Backlog

Angir antallet utestående socketer som kan legges i kø.

Standardinnstillingen er 60.

Tidsavbrudd for ikke godkjent

Angir tidsavbruddet (i sekunder) mellom tidspunktet for opprettelse av en ny tilkobling og tidspunktet for forsøk på godkjenning.

Standardinnstillingen er 30.


Innholdsfortegnelse