Bruk dialogboksene Legg til egendefinert feilmeldingsside og Rediger egendefinert feilmeldingsside til å legge til eller redigere statuskoden og URL-adressen for feilmeldingssidene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se emnet .NET-feilsider.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Statuskode

Angi statuskoden for feilmeldingssiden. Du kan ikke redigere statuskoden ved å bruke dialogboksen Rediger egendefinert feilmeldingsside. Bruk i stedet alternativet Endre statuskode i Handlinger-ruten.

Absolutt URL-adresse

Angi URL-adressen som du vil omdirigere brukere til når det oppstår en feil.


Innholdsfortegnelse