Bruk funksjonssiden .NET-profil til å administrere en liste over profilegenskaper som brukes til å spore enhver egendefinert informasjon som programmet krever.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser navnet på profilegenskapen.

Datatype

Viser datatypen for egenskapen. Dette er enten en vanlig datatype, som String, Int32, DateTime, StringCollection og så videre, eller en egendefinert datatype med egendefinert informasjon som overføres til profilleverandøren.

Standardverdi

Viser verdien som egenskapen starter med.

Tillat anonyme

Viser om egenskapen behandles for anonyme brukere. Verdien er enten Sann eller Usann.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til egenskap

Åpner dialogboksen Legg til .NET-profilegenskap, der du kan legge til en .NET-profilegenskap.

Legg til gruppe

Åpner dialogboksen Legg til gruppe, der du kan legge til en gruppe for å gruppere .NET-profilegenskaper.

Legg til egenskap i gruppe

Åpner dialogboksen Legg til .NET-profilegenskap i gruppen navn, der du kan legge til .NET-profilegenskaper i den valgte gruppen.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger .NET-profilegenskap eller Rediger .NET-profilegenskap i gruppen navn, der du kan redigere den valgte .NET-profilegenskapen.

Gi nytt navn

Aktiverer Navn-feltet for den valgte .NET-profilegenskapen slik at du kan gi nytt navn til egenskapen.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Deaktiver

Deaktiverer .NET-profilfunksjonen.

Angi standardleverandør

Åpner dialogboksen Rediger profilinnstillinger, der du kan velge en standardleverandør for funksjonen.

Leverandører

Åpner funksjonssiden Leverandører, der du kan legge til flere leverandører for .NET-profilfunksjonen.

Se også


Innholdsfortegnelse