Bruk dialogboksen Rediger innstillinger for ISAPI- og CGI-begrensninger til å muliggjøre kjøring av uspesifiserte CGI- eller ISAPI-moduler. Hvis du beholder disse innstillingene, kan bare CGI- eller ISAPI-modulene som er spesielt oppført, kjøres på denne serveren.

Forsiktig!

Aktivering av Tillat uspesifiserte CGI-moduler eller Tillat uspesifiserte ISAPI-moduler utgjør en sikkerhetsrisiko. Serveren kan bli utsatt for datavirus eller dataormer som utnytter CGI- eller ISAPI-teknologien. For å redusere denne risikoen bør du opprette bestemte begrensninger for alle ISAPI-filtyper eller CGI-filer som må kjøres på serveren.

UI-elementliste

ElementnavnBeskrivelse

Tillat uspesifiserte CGI-moduler

Muliggjør kjøring av uspesifiserte CGI-moduler på denne serveren.

Tillat uspesifiserte ISAPI-moduler

Muliggjør kjøring av uspesifiserte ISAPI-moduler på denne serveren.

Se også


Innholdsfortegnelse