Okno dialogowe Edytowanie ustawień ograniczeń ISAPI i CGI umożliwia uruchamianie nieokreślonych modułów ISAPI i CGI. Jeśli te ustawienia pozostaną niezmienione, na serwerze będzie można uruchamiać wyłącznie moduły CGI i ISAPI wymienione na liście.

Przestroga

Zaznaczenie opcji Zezwalaj na nieokreślone moduły CGI lub Zezwalaj na nieokreślone moduły ISAPI stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Serwer może zostać narażony na ataki wirusów lub robaków komputerowych wykorzystujących technologie CGI i ISAPI. W celu zminimalizowania tego ryzyka należy utworzyć konkretne ograniczenia dotyczące wszystkich rozszerzeń ISAPI i plików CGI, które muszą być uruchamiane na serwerze.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Zezwalaj na nieokreślone moduły CGI

Umożliwia uruchamianie na serwerze nieokreślonych modułów CGI.

Zezwalaj na nieokreślone moduły ISAPI

Umożliwia uruchamianie na serwerze nieokreślonych modułów ISAPI.

Zobacz też


Spis treści