Strona funkcji Poziomy zaufania platformy .NET umożliwia ustawienie elementu zaufania w pliku web.config. Element zaufania pozwala skonfigurować poziom zabezpieczeń dostępu kodu stosowany wobec aplikacji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

W poniższych tabelach omówiono elementy interfejsu użytkownika dostępne na stronie funkcji i w okienku Akcje.

Elementy strony funkcji

Nazwa elementuOpis

Poziom zaufania

Wyświetla nazwę poziomu zaufania. Dostępne opcje to:

 • Pełny (wewnętrzny) – określa uprawnienia nieograniczone. Powoduje przyznanie aplikacji ASP.NET uprawnień dostępu do wszelkich zasobów chronionych zabezpieczeniami systemu operacyjnego. Obsługiwane są wszystkie operacje uprzywilejowane.

 • Wysoki (web_hightrust.config) – określa wysoki poziom zabezpieczeń dostępu kodu, co oznacza, że domyślnie aplikacja nie może wykonywać żadnej z wymienionych operacji:

  • Wywoływanie niezarządzanego kodu.

  • Wywoływanie obsługiwanych składników.

  • Zapisywanie w dzienniku zdarzeń.

  • Uzyskiwanie dostępu do kolejek usługi kolejkowania wiadomości.

  • Uzyskiwanie dostępu do źródeł danych ODBC, OLE DB i Oracle.

 • Średni (web_mediumtrust.config) – określa średni poziom zabezpieczeń dostępu kodu, co oznacza, że oprócz ograniczeń wynikających z poziomu wysokiego aplikacja ASP.NET domyślnie nie może wykonywać żadnej z następujących operacji:

  • Uzyskiwanie dostępu do plików poza katalogiem aplikacji.

  • Uzyskiwanie dostępu do rejestru.

  • Kierowanie wywołań do sieci lub usługi sieci Web.

 • Niski (web_lowtrust.config) – określa niski poziom zabezpieczeń dostępu kodu, co oznacza, że oprócz ograniczeń wynikających z poziomu średniego aplikacja domyślnie nie może wykonywać żadnej z następujących operacji:

  • Zapisywanie w systemie plików.

  • Wywoływanie metody Assert.

 • Minimalny (web_minimaltrust.config) – określa minimalny poziom zabezpieczeń dostępu kodu, co oznacza, że aplikacja ma przypisane jedynie uprawnienia do wykonywania.

Elementy okienka Akcje

Nazwa elementuOpis

Zastosuj

Zapisuje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Anuluj

Anuluje zmiany wprowadzone na stronie funkcji.

Zobacz też


Spis treści