Okno dialogowe Powiązania witryny umożliwia konfigurowanie powiązań witryny.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Typ

Wyświetla protokół każdego powiązania witryny.

Nazwa hosta

Wyświetla nazwę hosta każdego powiązania witryny, jeśli taka nazwa jest określona.

Port

Wyświetla numer portu każdego powiązania witryny.

Adres IP

Wyświetla adres IP każdego powiązania witryny. Jeśli nie określono adresu IP, w polu Adres IP jest wyświetlana gwiazdka (*), co oznacza, że powiązanie dotyczy wszystkich adresów IP.

Informacje o powiązaniu

Wyświetla informacje o powiązaniach witryny korzystających z protokołów innych niż następujące:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Dodawanie powiązania witryny, w którym można dodać powiązanie do witryny.

Edytuj

Otwiera okno dialogowe Edytowanie powiązań witryny, w którym można edytować wybrane powiązanie.

Usuń

Usuwa wybrane powiązanie z witryny. Ten przycisk jest dostępny tylko wówczas, gdy witryna ma więcej niż jedno powiązanie.

Przeglądaj

Otwiera domyślną stronę witryny w przeglądarce sieci Web przy użyciu wybranego powiązania.

Uwaga

Ta akcja jest dostępna tylko w przypadku powiązań HTTP i HTTPS.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe Powiązania witryny.

Zobacz też


Spis treści