Okna dialogowe Dodawanie aplikacji i Edytowanie aplikacji umożliwiają dodanie aplikacji do witryny lub edycję istniejącej aplikacji. Aplikacja stanowi grupę plików, która umożliwia dostarczanie zawartości lub realizację usług przy użyciu protokołów, takich jak HTTP. Aplikacja należy nie tylko do witryny, ale również do puli aplikacji, która izoluje ją od aplikacji znajdujących się w innych pulach aplikacji na serwerze. Podczas tworzenia aplikacji w usługach IIS jej ścieżka staje się częścią adresu URL witryny. Należy wskazać katalog, który ma być katalogiem głównym, czyli punktem początkowym aplikacji, a następnie określić właściwości związane z tą aplikacją.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa witryny

Wyświetla nazwę witryny, która będzie zawierać aplikację.

Ścieżka

Wyświetla ścieżkę aplikacji. Jeśli aplikacja jest tworzona na poziomie witryny, w tym polu będzie wyświetlany znak /. Jeśli aplikacja jest tworzona w innej aplikacji, w tym polu będzie wyświetlana ścieżka istniejącej aplikacji, która będzie zawierać nową aplikację, na przykład /moja_aplikacja.

Alias

Wpisz nazwę, za pomocą której klienci będą mogli uzyskiwać dostęp do zawartości przy użyciu przeglądarki sieci Web. Na przykład, jeśli adres witryny to http://www.contoso.com i tworzysz aplikację do tej witryny pod nazwą /marketing, użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do aplikacji przy użyciu przeglądarki sieci Web, wpisując adres http://www.contoso.com/marketing.

Pula aplikacji

Wyświetla pulę aplikacji wybraną dla danej aplikacji.

Wybierz

Otwiera okno dialogowe Wybieranie puli aplikacji, umożliwiające wybór puli aplikacji, w której będzie uruchamiana aplikacja.

Ścieżka fizyczna

Wpisz ścieżkę fizyczną do miejsca, w którym jest przechowywana zawartość aplikacji, lub przejdź do tego miejsca. Zawartość może się znajdować na komputerze lokalnym lub pochodzić z udziału zdalnego. Jeśli zawartość jest przechowywana na komputerze lokalnym, wprowadź ścieżkę fizyczną, na przykład C:/Zawartosc. Jeśli zawartość jest przechowywana w udziale zdalnym, wprowadź ścieżkę UNC, na przykład \\Serwer\Udzial. Opcjonalnie kliknij przycisk Połącz jako, aby podać poświadczenia dla konta, które ma autoryzację na dostęp do zawartości w ścieżce fizycznej.

Otwiera okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu, w którym można wybrać fizyczną lokalizację zawartości aplikacji.

Połącz jako

Otwiera okno dialogowe Łączenie jako, w którym można wybrać sposób połączenia ze ścieżką wpisaną w polu Ścieżka fizyczna. Domyślnie jest wybrana opcja Użytkownik aplikacji (uwierzytelnianie przekazywane).

Testuj ustawienia

Otwiera okno dialogowe Testowanie ustawień, w którym można przejrzeć listę wyników testu i ocenić, czy ustawienia ścieżki są prawidłowe.

Zobacz też


Spis treści