Okno dialogowe Tworzenie certyfikatu z podpisem własnym umożliwia tworzenie certyfikatów do użytku w środowiskach testowych serwerów i na potrzeby rozwiązywania problemów z certyfikatami innych firm.

Właściwości certyfikatu z podpisem własnym można wyświetlić na stronie Certyfikaty serwera.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Określ przyjazną nazwę dla certyfikatu

Wpisz przyjazną nazwę w polu Nazwa, aby utworzyć certyfikat podpisany przez siebie.

Uwaga

Certyfikaty tworzone za pomocą tej funkcji nie pochodzą z zaufanego urzędu certyfikacji. Dlatego certyfikatów z podpisem własnym należy używać do zabezpieczania transmisji danych między serwerem a klientami tylko w środowisku testowym.

Zobacz też


Spis treści