Okno dialogowe Łączenie jako umożliwia wybranie metody, przy użyciu której usługi IIS uzyskują dostęp do zawartości ze ścieżki fizycznej określonej dla witryny, aplikacji lub katalogu wirtualnego. Ścieżka fizyczna może być ścieżką do katalogu na komputerze lokalnym albo do katalogu lub udziału na komputerze zdalnym.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Określony użytkownik

Zaznaczenie tej opcji umożliwia podanie poświadczeń określonego konta użytkownika mającego dostęp do ścieżki fizycznej.

Ustaw

Otwiera okno dialogowe Ustawianie poświadczeń, w którym można wpisać nazwę i hasło konta użytkownika mającego dostęp do ścieżki fizycznej. Ten użytkownik umożliwi dostęp do całej zawartości w określonej ścieżce fizycznej. Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku, gdy w oknie dialogowym Łączenie jako zaznaczono opcję Określony użytkownik.

Użytkownik aplikacji (uwierzytelnianie przekazywane)

Zaznaczenie tej opcji spowoduje stosowanie uwierzytelniania przekazywanego. Aby uzyskać dostęp do ścieżki fizycznej, usługi IIS wykorzystują wtedy poświadczenia użytkownika, który wysłał żądanie.

Aby uzyskać dostęp do ścieżki fizycznej w przypadku żądań anonimowych, usługi IIS używają tożsamości skonfigurowanej dla uwierzytelniania anonimowego. Domyślnie tą tożsamością jest wbudowane konto IUSR.

Aby uzyskać dostęp do ścieżki fizycznej w przypadku żądań uwierzytelnionych, usługi IIS używają uwierzytelnionego zbioru poświadczeń użytkownika, który wysłał żądanie. Należy się upewnić, że tożsamość puli aplikacji obsługująca tę aplikację ma dostęp do odczytu do ścieżki fizycznej, tak aby uwierzytelniony użytkownik mógł uzyskać dostęp do zawartości w ścieżce fizycznej.

Zobacz też


Spis treści