Okno dialogowe Dostępna nowa funkcja umożliwia pobieranie i instalowanie kodu do obsługi ewentualnych nowych funkcji programu Menedżer usług IIS dostępnych na serwerze, z którym jest nawiązywane połączenie. Po zainstalowaniu funkcji można jej używać w programie Menedżer usług IIS podczas kolejnych połączeń z tym samym serwerem lub innymi serwerami zawierającymi tę funkcję, chyba że administrator serwera w późniejszym czasie usunie delegowanie funkcji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Zestaw

Wyświetla nazwę pliku dll dostępnego do pobrania i zainstalowania na komputerze. Zaznacz pole wyboru obok zestawu, który chcesz pobrać i zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga

Jeśli nie można sprawdzić, czy wydawca kodu ma prawidłowy podpis cyfrowy, przed pobraniem kodu na komputer wyświetlany jest monit w formie ostrzeżenia o zabezpieczeniach. Kliknij przycisk Uruchom, jeśli ufasz wydawcy i chcesz kontynuować pobieranie, lub przycisk Nie uruchamiaj, jeśli chcesz anulować pobieranie.

Funkcje

Wyświetla funkcję lub funkcje dostępne w każdym pliku dll.

Rozmiar

Wyświetla rozmiar pliku dll.

Wersja

Wyświetla wersję pliku dll.

Zobacz też


Spis treści