השתמש בתיבת הדו-שיח תכונה חדשה זמינה כדי להוריד ולהתקין קוד תלמיכה בתכונות חדשות של מנהל IIS הזמינות בשרת שאליו אתה מתחבר. לאחר שתתקין תכונה, תוכל להשתמש בה ב- מנהל IIS בחיבורים הבאים לאותו שרת או לשרתים הכוללים את אותה תכונה, אלא אם כן מנהל שרת מסיר הקצאה עבור התכונה במועד מאוחר יותר.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

הרכבה

הצגת השם של כל קובץ ‎.dll הזמין להורדה ולהתקנה במחשב. בחר בתיבת הסימון לצד כל הרכבה שברצונך להוריד ולהתקין, ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה

כאשר לא ניתן לאמת את מפרסם הקוד כבעל חתימה דיגיטלית חוקית, תוצג לך אזהרת אבטחה לפני הורדת הקוד למחשב. לחץ על הפעל אם אתה נותן אמון במפרסם וברצונך להמשיך בהורדה, או לחץ על אל תפעיל אם ברצונך לבטל את ההורדה.

תכונות

הצגת התכונה או התכונות הזמינות עם כל קובץ ‎.dll.

גודל

הצגת הגודל של קובץ ה- ‎.dll.

גירסה

הצגת הגירסה של קובץ ה- ‎.dll.

למידע נוסף


תוכן העניינים