נושא זה מציג רשימה של הליכים לביצוע משימות ניהול נפוצות ב- IIS 7. חלק מהמשימות הן חדשות בגירסה זו של IIS, ומשימות אחרות דומות למשימות שהיו בגירסאות קודמות, אך ההליכים בגירסה החדשה השתנו.

בסעיף זה

משימות ניהול נפוצות ב- IIS 7 כוללות:

קביעת תצורה של שרת אינטרנט IIS 7 להצגת תוכן

קביעת תצורה של עיבוד בקשות עבור שרת אינטרנט IIS 7

קביעת תצורה של הגדרות HTTP (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

הקצאת אתר וניהול יישומים (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

פיקוח על פעילות בשרת אינטרנט IIS 7 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)

קביעת תצורה של אבטחת שרת אינטרנט IIS 7 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)


תוכן העניינים