הודעה זו מציינת כי ייתכן שישנה בעיה באישור שהונפק לשרת שאליו אתה מתחבר. ייתכן שהאישור אינו אמין, שתוקפו פג או שהוא בוטל. במקרה זה, עליך לפתור בעיות אלה כדי שתוכל להתחבר לשרת.

הודעה זו עשויה אף להופיע אם אתה מתחבר לשרת באמצעות שם שלא מופיע באישור השרת. אם מצב זה מתרחש, ייתכן שייראה לך שאתה מנותב מחדש באופן זדוני לשרת אחר מזה שאליו התכוונת להתחבר. באפשרותך להתחבר, אך עליך להציג את האישור כדי לקבוע אם להתחבר לשרת.

הודעה זו עשויה אף להופיע עקב שילוב של השגיאות המפורטות לעיל. במצב כזה, השתמש בקישור הצג פרטים כדי לחקור את פרטי הבעיה ולקבוע את מהלך הפעולה הטוב ביותר.


תוכן העניינים