השתמש בדף כללי מתן הרשאות כדי לנהל את הרשימה של כללי מתן אפשרות או כללי מניעה שקובעים את הגישה לתוכן.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה בדף התכונות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

מצב

הצגת סוג הכלל. הערכים יכולים להיות אפשר או מנע. ערכי מצב מציינים אם הכלל מיועד לאפשר או למנוע גישה לתוכן.

הערה

אם הגישה נמנעה באופן ספציפי מתפקיד, ממשתמש או מקבוצה על-ידי כלל אחד, לא ניתן להעניק לאלה גישה על-ידי כלל אחר.

משתמשים

הצגת סוג המשתמש, שמות המשתמש או קבוצות המשתמש שעליהם הכלל חל.

תפקידים

הצגת התפקיד או התפקידים של Microsoft Windows שעליהם הכלל חל, לדוגמה, תפקיד מנהל מערכת.

פעלים

הצגת פועל או פעלים של HTTP שעליהם כלל זה חל לדוגמה GET או POST.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת כלל מתן אפשרות

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות שבה באפשרותך להגדיר כללים לגישה לתוכן.

הוספת כלל מניעה

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת כלל מתן הרשאות של מניעה שבה באפשרותך להגדיר כללים לגישה לתוכן.

ערוך

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת כלל מתן הרשאות של מתן אפשרות או עריכת כלל מתן הרשאות של מניעה שבהן באפשרותך לערוך כללי מתן הרשאות. פעולה זו זמינה רק בעת בחירה בפריט מתוך הרשימה בדף התכונות.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים