השתמש בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרותאו בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מניעה כדי להגדיר כללים שיאפשרו או ימנעו גישה לתוכן עבור כתובת IP ספציפית, טווח של כתובות IP או שם תחום של DNS.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

כתובת IPv4 ספציפית

הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות - הקלד כתובת IPv4 בתיבה כתובת IPv4 ספציפית בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות כאשר ברצונך לאפשר גישה לתוכן עבור כתובת IPv4 ספציפית.

הוספת כלל הגבלה עבור מניעה - הקלד כתובת IPv4 בתיבה כתובת IPv4 ספציפית בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מניעה כאשר ברצונך למנוע גישה לתוכן עבור כתובת IPv4 ספציפית.

טווח כתובות IPv4

הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות - הקלד את הערך הנמוך ביותר של טווח כתובות IPv4 שבו בחרת להשתמש בתיבה טווח כתובות IPv4 בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות. בצע פעולה זו כאשר ברצונך לאפשר גישה לתוכן עבור טווח של כתובות IPv4. לאחר מכן, הזן את מסיכת רשת המשנה.

הוספת כלל הגבלה עבור מניעה - הקלד את הערך הנמוך ביותר של טווח כתובות IPv4 שבו בחרת להשתמש בתיבה טווח כתובות IPv4 בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מניעה. בצע פעולה זו כאשר ברצונך למנוע גישה לתוכן עבור טווח של כתובות IPv4. לאחר מכן, הזן את מסיכת רשת המשנה.

מסיכה

הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות - הקלד מסיכת רשת משנה בתיבה מסיכה בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות. בצע פעולה זו כאשר ברצונך לאפשר גישה לתוכן עבור טווח של כתובות IPv4. כאשר IIS מעריך מסיכת רשת משנה זו עם כתובת ה- IPv4 שהוזנה בתיבה טווח כתובות IPv4, מוגדרים הגבולות העליונים והגבולות התחתונים של מרחב כתובת IPv4.

הוספת כלל הגבלה עבור מניעה - הקלד את מסיכת רשת המשנה המשויכת לטווח של כתובות IPv4 בתיבה מסיכה בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מניעה. בצע פעולה זו כאשר ברצונך למנוע גישה לתוכן עבור טווח של כתובות IPv4. כאשר IIS מעריך מסיכת רשת משנה זו עם כתובת ה- IPv4 שהוזנה בתיבה טווח כתובות IPv4, מוגדרים הגבולות העליונים והגבולות התחתונים של מרחב כתובת IPv4.

שם תחום

הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות - הקלד שם תחום מלא של DNS בתיבה שם תחום בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מתן אפשרות כאשר ברצונך לאפשר גישה לתוכן עבור תחום DNS.

הוספת כלל הגבלה עבור מניעה - הקלד שם תחום מלא של DNS בתיבה שם תחום בתיבת הדו-שיח הוספת כלל הגבלה עבור מניעה כאשר ברצונך למנוע גישה לתוכן עבור תחום DNS.

כדי לראות את האפשרות שם תחום, תחילה עליך לאפשר הגבלות שם תחום באמצעות עריכת הגדרות תכונה.

למידע נוסף


תוכן העניינים