השתמש בתיבת הדו-שיח ספקים מותאמים אישית כדי להוסיף או להסיר ספקי אימות מותאמים אישית של FTP עבור שרת ה- FTP שלך.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

בחר ספק רשום אחד או יותר

הצגת רשימה של ספקי אימות מותאמים אישית של FTP, שנרשמו בשרת ה-FTP. בחירת ספק אימות מותאם אישית של FTP מתוך הרשימה תהפוך ספק זה לזמין עבור שרת FTP כולו או עבור אתר FTP ספציפי, בהתאם לצומת המסומנת בעץ מנהל IIS.

רכיב זה מופיע הן ברמה הגלובלית והן ברמת האתר.

הערה

ספקי אימות מותאמים אישית יכולים להיות מחלקת קוד מנוהל או מודול COM של קוד מקור.

רישום

הצגת תיבת הדו-שיח הוספת ספק אימות מותאם אישית. באפשרותך להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להוסיף ספקי אימות מותאמים אישית חדשים של FTP לשרת ה- FTP שלך.

ערוך

הצגת תיבת הדו-שיח עריכת ספק אימות מותאם אישית. באפשרותך להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לערוך הגדרות עבור ספק אימות מותאם אישית של FTP שכבר רשמת.

רכיב זה מופיע רק ברמה הגלובלית.

הסר

הסרת ספק אימות מותאם אישית של FTP שכבר רשמת.

רכיב זה מופיע רק ברמה הגלובלית.

הערה

כאשר תקבע את ההגדרות של אימות FTP, יהיה עליך לקבוע גם את ההגדרות של הרשאות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים