השתמש בדף מקטעים מוסתרים כדי להגדיר את הרשימה של מקטעי כתובות URL שעבורם מודול סינון הבקשות ידחה גישה, והם לא יוצגו ברישומי ספריות. מקטע כתובת URL הוא חלק מנתיב ה- URL המוסגר בין סימני קו נטוי (/).

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף תכונות זה ובחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיב תיאור

מקטע

מציג את מקטע כתובת ה- URL שעבורו שירות סינון הבקשות ידחה גישה, והוא לא יוצג ברישומי ספריות.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיב תיאור

הוספת מקטע מוסתר

פותח את תיבת הדו-שיח הוספת מקטע מוסתר שבו באפשרותך להוסיף מקטע מוסתר לרשימת המקטעים המוסתרים.

להצגת רכיבים נפוצים, ראה הדף 'סינון בקשות'.

למידע נוסף


תוכן העניינים