Internet Information Services (IIS) 7.5 ממלא את התפקיד Web Server‏ (IIS) ב-Windows Server® 2008 R2 והוא השרת ב- Windows® 7. שרת האינטרנט עוצב מחדש ב- IIS 7 כדי לאפשר התאמה אישית של שרת על-ידי הוספה או הסרה של מודולים במטרה להתאים לצרכים ספציפיים. מודולים הם תכונות נפרדות המשמשות את השרת לעיבוד בקשות. לדוגמה, IIS משתמש במודולים לאימות כדי לאמת אישורי לקוח ובמודולי מטמון כדי לנהל את פעילות המטמון.

Windows Server 2008 R2 כולל את כל התכונות של IIS הדרושות לך כדי לתמוך באירוח של תוכן אינטרנט בסביבות ייצור. Windows 7 כולל גם תכונות IIS, אך התכונות הזמינות תלויות בגירסה של Windows 7. IIS ב- Windows 7 הוא אידיאלי לאלה שרוצים לבנות ולבדוק יישומי אינטרנט.

שירותי תפקידים זמינים ב- IIS 7.5

הטבלאות בסעיף זה מציגות את זמינות שירות התפקידים ותכונות IIS בכל גירסה של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2.

זמינות תכונות אלה מתוארת באמצעות האפשרויות הבאות:

  • ברירת מחדל: התכונה נבחרת כברירת מחדל בעת התקנת IIS במחשב, אך ניתן להחליט שלא להתקין תכונה כאשר אין בה צורך.

  • זמין: התכונה זמינה, אך אינה נבחרת כברירת מחדל בעת התקנת IIS במחשב. ניתן להתקין את התכונה אם יש בה צורך.

  • לא זמין: התכונה לא זמינה ולא ניתן להתקין אותה בעת התקנת IIS.

הערה

בעת התקנת Windows Server 2008 R2, באפשרותך לבצע התקנת Server Core, המבצעת התקנת שרת מינימלית של Windows Server 2008 R2. לדוגמה, בסוג זה של התקנה הממשק המסורתי של Windows אינו מותקן, לכן עליך לקבוע את תצורת השרת משורת הפקודה.

שירותי תפקידים זמינים לפי קטגוריה

עיין בטבלאות הבאות כדי ללמוד עוד על זמינות התכונות בכל גירסה:

  • תכונות HTTP נפוצות

  • תכונות פיתוח יישומים

  • תכונות תקינות ואבחון

  • תכונות אבטחה

  • תכונות ביצועים

  • כלי ניהול

  • תכונות שרת של פרוטוקול העברת קבצים (FTP)

תכונות HTTP נפוצות

שם/תיאור של תכונה Windows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate‏, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

תוכן סטטי

תוכן סטטי מאפשר לשרת האינטרנט לפרסם תבניות סטטיות של קבצי אינטרנט, כגון דפי HTML וקבצי תמונה. השתמש בתוכן סטטי כדי לפרסם קבצים בשרת האינטרנט שאותם משתמשים יוכלו להציג באמצעות דפדפן אינטרנט.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

לא זמין

מסמך ברירת מחדל

התכונה 'מסמך ברירת מחדל' מאפשרת לקבוע תצורה של קובץ ברירת מחדל שאותו שרת האינטרנט יחזיר כאשר משתמשים לא מציינים קובץ בכתובת URL. מסמכי ברירת מחדל מאפשרים למשתמשים להגיע לאתר האינטרנט שלך בצורה פשוטה ונוחה יותר.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

לא זמין

עיון בספריות

התכונה 'עיון בספריות' מאפשרת למשתמשים לראות את התוכן של ספריה בשרת האינטרנט שלך. השתמש בעיון בספריות כדי לאפשר יצירה אוטומטית של רשימת ספריות וקבצים הזמינים בספריה כאשר משתמשים לא מציינים קובץ בכתובת URL ומסמכי ברירת מחדל מושבתים או לא מוגדרים.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

לא זמין

שגיאת HTTP

התכונה 'שגיאות HTTP' מאפשרת לך להתאים אישית את הודעות השגיאה המוחזרות לדפדפנים של המשתמשים כאשר שרת האינטרנט מזהה תנאי של כשל. השתמש בשגיאות HTTP כדי להעניק למשתמשים חוויית משתמש טובה יותר כאשר הם נתקלים בהודעת שגיאה. שקו לספק למשתמשים כתובת דואר אלקטרוני של צוות שיוכל לסייע להם בפתרון השגיאה.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ניתוב מחדש של HTTP

התכונה 'ניתוב מחדש של HTTP' מספקת תמיכה לניתוב מחדש של בקשות המשתמש ליעד ספציפי. השתמש בניתוב מחדש של HTTP בכל פעם שאתה מעוניין שלקוחות שעשויים להשתמש בכתבת URL אחת יגיעו בפועל לכתובת URL אחרת. תכונה זו שימושית במצבים רבים, החל משינוי השם של אתר האינטרנט שלך ועד סיוע בשימוש בשם תחום שקשה לאייתו או אילוץ לקוחות להשתמש בפרוטוקול HTTPS.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

פרסום WebDAV

פירסום WebDAV (Web Distributed Authoring and Versioning) מאפשר לפרסם קבצים לשרת אינטרנט וממנו באמצעות פרוטוקול HTTP. מכיוון ש-Web DAV משתמש בפרוטוקול HTTP זה פועל באמצעות רוב חומות אש ללא התאמה.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

לא זמין

לא זמין

תכונות פיתוח יישומים

שם/תיאור של תכונהWindows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

ASP.NET

התכונה 'ASP.NET' מספקת סביבת תיכנות מוכוונת אובייקטים בצד השרת לבניית אתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט המשתמשים בקוד מנוהל. ASP.NET אינו רק גירסה חדשה של ASP. ASP.NET מספק תשתית יציבה לבניית יישומי אינטרנט, והארכיטקטורה שלו תוכננה מחדש במלואה כדי לספק חוויית תיכנות פרודוקטיבית ביותר המבוססת על ‎.NET Framework.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

יכולת הרחבה של ‎.NET

התכונה 'יכולת הרחבה של ‎'.NET מאפשרת למפתחי קוד מנוהל לשנות, להוסיף ולהרחיב את הפונקציונליות של שרת אינטרנט בצינור הבקשות, בתצורה ובממשק המשתמש. מפתחים יכולים להשתמש במודל יכולת ההרחבה המוכר של ASP.NET וברכיבי API עשירים של ‎.NET כדי לבנות תכונות של שרת אינטרנט רבות עוצמה כמו אלה הנכתבות באמצעות רכיבי API של C++‎ המקורי.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ASP

התכונה 'Active Server Pages (ASP)‎' מספקת סביבת scripting לבניית אתרי אינטרנט ויישומי אינטרנט. ASP מציע ביצועים משופרים של קבצי script של CGI בכך הוא מספק ל- IIS תמיכה מקורית הן עבור VBScript והן עבור JScript. השתמש ב- ASP אם ברשותך יישומים קיימים המחייבים תמיכה ב- ASP. עבור פרויקטי פיתוח חדשים, שקול להשתמש ב- ASP.NET.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

CGI

התכונה 'ממשק שער משותף (CGI)' מגדירה כיצד שרת אינטרנט מעביר מידע לתוכנית חיצונית. שימושים אופייניים עשויים לכלול שימוש בטופס אינטרנט כדי לאסוף מידע ולאחר מכן העברת מידע זה לקובץ script של CGI כדי לשלוח בדואר אלקטרוני ליעד אחר. מאחר ש- CGI הוא סטנדרטי, ניתן לכתוב קבצי script של CGI באמצעות מגוון שפות תיכנות. החיסרון בשימוש ב- CGI הוא תקורת ביצועים.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

הרחבות ISAPI

התכונה 'הרחבות ממשק תיכנות יישומים של שרת אינטרנט (ISAPI)' מספקת תמיכה בפיתוח תוכן אינטרנט דינאמי באמצעות הרחבות ISAPI. הרחבת ISAPI פועלת על-פי בקשה, בדיוק כמו כל קובץ HTML סטטי אחר או קובץ ASP דינאמי אחר. מאחר שיישומי ISAPI כוללים קוד מהודר, הם מעובדים מהר יותר מקבצי ASP או קבצים הקוראים לרכיבי COM+‎.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

מסנני ISAPI

התכונה 'מסנני ממשק תיכנות יישומים של שרת אינטרנט (ISAPI)' מספקת תמיכה ביישומי אינטרנט המשתמשים במסנני ISAPI. מסנני ISAPI הם קבצים שיכולים להרחיב או לשנות את הפונקציונליות המסופקת על-ידי IIS. מסנן ISAPI סוקר כל בקשה המועברת לשרת האינטרנט, עד שהמסנן מאתר את הבקשה שעליו לעבד.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

Server-Side Includes

התכונה 'Server Side Includes (SSI)‎' היא שפת scripting המשמשת ליצירה דינאמית של דפי HTML. קובץ ה- Script פועל בשרת לפני שהדף מועבר ללקוח וכולל בדרך כלל הוספת קובץ אחד לאחר. לדוגמה, תוכל ליצור תפריט ניווט HTML ולהשתמש ב- SSI כדי להוסיף אותו באופן דינאמי לכל הדפים באתר אינטרנט.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

תכונות תקינות ואבחון

שם/תיאור של תכונהWindows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

רישום HTTP:

התכונה 'רישום HTTP' מספקת רישום של פעילות אתר אינטרנט עבור שרת זה. כאשר מתרחש אירוע הניתן לרישום (בדרך כלל טרנזקציה של HTTP)‏ - IIS קורא למודול הרישום הנבחר, שלאחר מכן כותב לאחד היומנים המאוחסנים במערכת הקבצים של שרת האינטרנט. יומנים אלה נשמרים בנוסף לאלה המסופקים על-ידי מערכת ההפעלה.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

כלי רישום

התכונה 'כלי רישום' מספקת תשתית לניהול יומני שרת אינטרנט והופכים משימות רישום נפוצות לאוטומטיות.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

צג בקשות

התכונה 'צג בקשות' מספקת תשתית לפיקוח על תקינות יישומי אינטרנט על-ידי לכידת מידע אודות בקשות HTTP בתהליך עובד של IIS. מנהלי מערכת ומפתחים יכולים להשתמש בצג הבקשות כדי להבין אילו בקשות HTTP מתבצעות בתהליך עובד כאשר תהליך עובד מפסיק להגיב או פועל באיטיות רבה מאוד.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

מעקב

התכונה 'מעקב' מספק תשתית לאבחון ופתרון בעיות ביישומי אינטרנט. באמצעות מעקב אחר בקשות שנכשלו, באפשרותך לפתור בעיות בקושי ללכוד אירועים כגון ביצועים ירודים או כשלים הקשורים לאימות. תכונה זו אוגרת אירועי מעקב עבור בקשה ומרוקנת אותם לדיסק רק אם הבקשה שייכת למצב שגיאה שהוגדר על-ידי משתמש.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

רישום מותאם אישית

התכונה 'רישום מותאם אישית' מספקת תמיכה ברישום של פעילות שרת אינטרנט בתבנית שונה במידה רבה מהאופן שבו IIS יוצר קבצי יומן רישום. השתמש ברישום מותאם אישית כד ליצור מודול רישום משלך. מודולי רישום מותאמים אישית נוספים ל- IIS על-ידי רישום רכיב COM חדש המיישם את ILogPlugin או את ILogPluginEx.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

רישום ODBC

התכונה 'רישום ODBC' מספקת תשתית התומכת ברישום פעילות של שרת אינטרנט במסד נתונים התואם ל-ODBC. על-ידי שימוש במסד נתונים של רישום, באפשרותך להציג ולתפעל נתונים באמצעות תיכנות ממסד הנתונים של הרישו בדף HTML. תוכל לעשות זאת כדי לחפש יומנים עבור אירועים ספציפיים שעליהם ברצונך לפקח.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

תכונות אבטחה

שם/תיאור של תכונהWindows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

אימות בסיסי

התכונה 'אימות בסיסי' מציעה תאימות חזקה לדפדפן. שיטת אימות זו, המתאימה לרשתות פנימיות קטנות, נמצאת בשימוש לעתים נדירות באינטרנט הציבורי. החיסרון העיקרי שלה הוא בכך שהיא מעבירה סיסמעות ברשת באמצעות אלגוריתם שקל לפענחו. אם סיסמאות אלה יאותרו, יהיה קל לפענח אותן. השתמש ב- SSL עם אימות בסיסי.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

אימות Windows

התכונה 'אימות Windows' היא פתרון אימות בעלות נמוכה עבור אתרי אינטרנט פנימיים. סכימת אימות זו מאפשרת למנהלים בתחום Windows לנצל את היתרון של תשתית התחום לאימות משתמשים. אל תשתמש באימות של Windows אם משתמשים שחייבים לעבור אימות ניגשים לאתר האינטרנט שלך מאחורי חומות אש ושרתי proxy.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

אימות תקציר

התכונה 'אימות תקציר' פועלת על-ידי שליחת hash של סיסמה לבקר תחום של Windows כדי לאמת משתמשים. כאשר דרושה לך אבטחה משופרת יותר מאימות בסיסי, שקול להשתמש באימות תקציר, במיוחד אם משתמשים שחייבים לעבור אימות ניגשים לאתר האינטרנט שלך מאחורי חומות איש ושרתי proxy.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

אימות מיפוי אישור של לקוח

התכונה 'אימות מיפוי אישור של לקוח' משתמשת באישורי לקוח לאימות משתמשים. אישור לקוח הוא מזהה דיגיטלי ממקור אמין. IIS מציע שני סוגים של אימות המשתמשים במיפוי אישור לקוח. סוג זה משתמש ב- Active Directory כדי להציע מיפויים של אישורים אחד-לאחד בשרתי אינטרנט מרובים.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

אימות מיפוי אישור של לקוח של IIS

התכונה 'אימות מיפוי אישור של לקוח של IIS' משתמשת באישורי לקוח לאימות משתמשים. אישור לקוח הוא מזהה דיגיטלי ממקור אמין. IIS מציע שני סוגים של אימות המשתמשים במיפוי אישור לקוח. סוג זה משתמש ב- IIS כדי להציע מיפוי אישורים מאחד-לאחד או מרבים-לאחד, ומציע ביצועים טובים יותר על-פני אימות מיפוי אישור לקוח.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

מתן הרשאות עבור כתובת URL

התכונה 'מתן הרשאות עבור כתובת URL' מאפשרת ליצור כללים המגבילים את הגישה לתוכן אינטרנט. באפשרותך לאגד כללים אלה למשתמשים, קבוצות או פעלי כותרות HTTP. על-ידי הגדרת כללי הרשאות עבור כתובת URL, באפשרותך למנוע ממשתמשים שאינם חברים בקבוצות מסוימות אפשרות גישה לתוכן או יצירת אינטראקציה עם דפי אינטרנט.

זמין

זמין

זמין

זמין

סינון בקשות

התכונה 'סינון בקשות' ממיינת את כל הבקשות הנכנסות לשרת ומסנן אותן על סמך כללים שהוגדרו על-ידי המנהל. תקיפות זדוניות רבות כוללות מאפיינים משותפים, כגון כתובת URL ארוכות מאוד או בקשות לפעולה חריגה. על-ידי סינון בקשות, באפשרותך לנסות להפחית את ההשפעה של סוגי תקיפות אלה.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

הגבלות IP והגבלות תחום

התכונה 'הגבלות IP והגבלות תחום' מאפשרת לך לאפשר או לדחות תוכן על סמך כתובת ה- IP של המקור או שם התחום של הבקשה. במקום להשתמש בקבוצות, תפקידים או הרשאות של מערכת קבצים מסוג NTFS כדי לשלוט בגישה לתוכן, באפשרותך לציין כתובות IP או שמות תחום.

זמין

זמין

זמין

זמין

תכונות ביצועים

שם/תיאור של תכונהWindows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

דחיסה של תוכן סטטי

התכונה 'דחיסה של תוכן סטטי' מספקת תשתית לקביעת תצורה של דחיסת HTTP של תוכן סטטי. אפשרות זו מספקת שימוש יעיל יותר ברוחב פס. שלא כמו תגובות דינאמיות, תגובות סטטיות דחוסות ניתנות לאחסון במטמון ללא פגיעה במשאבי CPU.

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

ברירת מחדל

דחיסה של תוכן דינאמי

התכונה 'דחיסה של תוכן דינאמי' מספקת תשתית לקביעת תצורה של דחיסת HTTP של תוכן דינאמי. תשתית זו מאפשרת דחיסה דינאמית שתמיד מעניקה שימוש יעיל יותר ברוחב פס, אך אם רמת ניצול המעבד של השרת כבר גבוהה מאוד, עומס ה- CPU שנכפה על-ידי הדחיסה הדינאמית עלול לגרום להאטה של ביצועי האתר.

זמין

זמין

זמין

זמין

כלי ניהול

שם/תיאור של תכונהWindows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

מסוף ניהול של IIS

IIS Manager מספק תשתית לניהול IIS 7.5 באמצעות ממשק משתמש גרפי. באפשרותך להשתמש ב- IIS Manager כדי לנהל שרת אינטרנט מקומי או מרוחק המפעיל את IIS 7.5.

ברירת מחדל *

ברירת מחדל

ברירת מחדל

לא זמין

קבצי script וכלים של ניהול IIS

התכונה 'קבצי script וכלים של ניהול IIS' מספקת תשתית לניהול שרת אינטרנט של IIS 7.5 באמצעות תיכנות על-ידי שימוש בפקודות בחלון שורת הפקודה או על-ידי הפעלת קבצי script. באפשרותך להשתמש בכלים אלה כאשר ברצונך להשתמש בפקודות באופן אוטומטי בקבצי אצווה או כאשר אינך מעוניין לגרום לתקורה של ניהול IIS באמצעות ממשק משתמש גרפי.

זמין

זמין

זמין

זמין

שירות ניהול

התכונה 'שירות ניהול' מספקת תשתית לקביעת תצורה של ממשק המשתמש של IIS 7.5‏, IIS Manager, לצורך ניהול מרחוק ב- IIS 7.5.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

תאימות ל- IIS 6.0 Management

התכונה 'תאימות ל- IIS 6.0 Management' מספקת תאימות קדימה עבור יישומים וקבצי script המשתמשים ברכיבי API של Admin Base Object (ABO) ושל Active Directory Service Interface (ADSI)‎. בדרך זו תוכל להשתמש בקבצי script קיימים של IIS 6.0 כדי לנהל שרת אינטרנט של IIS 7.5.

זמין

זמין

זמין

זמין

תאימות ל- IIS Metabase

התכונה 'תאימות ל- IIS 6.0 Metabase' מספקת תשתית לביצוע שאילתות וקביעת תצורה של ה- metabase כך שניתן להפעיל יישומים וקבצי script הכתובים בגירסאות מוקדמות יותר של IIS שבהן נעשה שימוש ברכיבי API של Admin Base Object (ABO)‎ או של Active Directory Service Interface (ADSI)‎.

זמין

זמין

זמין

זמין

תאימות ל- IIS 6 WMI

התכונה 'תאימות ל- IIS 6.0 WMI' מספקת ממשקי scripting של Windows Management Instrumentation (WMI)‎ כדי לנהל ולהפוך משימות לאוטומטיות עבור IIS 7.5 באמצעות תיכנות על-ידי שימוש בקבוצת קבצי script שתיצור בספק WMI. באפשרותך לנהל אתרים עם שירות זה באמצעות הכלים WMI CIM Studio‏, WMI Event Registration‏, WMI Event Viewer ו- WMI Object Browser.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

כלי Scripting של IIS 6

התכונה 'כלי Scripting של IIS 6.0 מאפשרת להמשיך להשתמש בכלי scripting של IIS 6.0 שנבנו כדי לנהל אתIIS 6.0 ב- IIS 7.5. תכונה זו שימושית במיוחד אם היישומים וקבצי ה- script שלך משתמשים ברכיבי API של ActiveX Data Objects (ADO)‎ או של Active Directory Service Interface (ADSI)‎. התכונה 'כלי Scripting של IIS 6.0' מחייבת שימוש ברכיב API של תצורת WAS.

זמין

זמין

זמין

לא זמין

מסוף ניהול של IIS 6

IIS 6.0 Manager מספק תשתית לניהול שרתי IIS 6.0 מרחוק ממחשב זה.

זמין *

זמין

זמין

לא זמין

* מודול זה אינו זמין בהתקנת Server Core.

תכונות שרת של פרוטוקול העברת קבצים (FTP)

שם/תיאור של תכונהWindows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

שרת FTP

שרת FTP מאפשר העברת נתונים של הקבצים בין לקוח לבין השרת באמצעות פרוטוקול FTP. המשתמשים יוכלים ליצור חיבור FTP ולהעביר קבצים באמצעות לקוח FTP או דפדפן אינטרנט התומך ב- FTP.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

שירות FTP

מאפשר פירסום FTP בשרת אינטרנט.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

יכולת הרחבה של ‎FTP.

מאפשר תמיכה עבור תכונות של יכולת הרחבה של FTP כמו ספקים מותאמים אישית, משתמשי ASP.NET או משתמשי מנהל IIS.

זמין

זמין

לא זמין

לא זמין

Internet Information Services Hostable Web Core

שם/תיאור של תכונהWindows Server 2008 R2 מהדורותWindows 7 מהדורות Ultimate, Professional ו- EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 Home Basics ו- Starter Edition

Internet Information Services Hostable Web Core

רכיבי מנוע Core IIS Web ניתן לצריכה או אירוח על-ידי יישומים אחרים. כך מתאפשר לרכיבי IIS 7 לשרת בקשות HTTP ישירות ביישום. הדבר שימושי להפיכת יכולות שרת בסיסי לזמינות עבור יישומים מותאמים אישית או לפתרון בעיות ביישומים.

זמין

זמין

זמין

זמין

ראה גם


תוכן העניינים