Internet Information Services (IIS) 7.5 Web Server (IIS)-rollen i Windows Server® 2008 R2 og webserveren i Windows® 7. Webserveren har blitt utformet på nytt i IIS 7 slik at du kan tilpasse en server ved å legge til eller fjerne moduler for å oppfylle bestemte behov. Moduler er individuelle funksjoner som serveren bruker til å behandle forespørsler. IIS bruker for eksempel godkjenningsmoduler til å godkjenne klientlegitimasjon, og buffermoduler til å håndtere bufferaktivitet.

Windows Server 2008 R2 har alle IIS-funksjonene du trenger for å støtte vertskap for webinnhold i produksjonsmiljøer. Windows 7 har også IIS-funksjoner, men de tilgjengelige funksjonene avhenger av versjonen av Windows 7. IIS i Windows 7 er ideelt for brukere som vil bygge og teste webapplikasjoner.

Tilgjengelige rolletjenester i IIS 7.5

Se tabellene nedenfor for å lære mer om tilgjengeligheten av rolletjenester og IIS-funksjoner i hver versjon av Windows 7 og Windows Server 2008 R2.

Disse funksjonenes tilgjengelighet beskrives som:

  • Standard: Funksjonen er valgt som standard når du installerer IIS på datamaskinen, men du kan velge ikke å installere en funksjon hvis du ikke trenger den.

  • Tilgjengelig: Funksjonen er tilgjengelig, men den er ikke valgt som standard når du installerer IIS på datamaskinen. Du kan installere funksjonen hvis du trenger den.

  • Ikke tilgjengelig: Funksjonen er ikke tilgjengelig, og den kan ikke installeres når du installerer IIS.

Obs!  

Når du installerer Windows Server 2008 R2, kan du utføre en serverkjerneinstallasjon. Den installerer en minimal serverinstallasjon av Windows Server 2008 R2. Med denne type installasjon blir for eksempel ikke det tradisjonelle Windows-grensesnittet installert, og derfor må du konfigurere serveren fra kommandoledeteksten.

Tilgjengelige rolletjenester etter kategori

Se tabellene nedenfor for å lære mer om tilgjengeligheten av funksjoner i hver versjon:

  • Vanlige HTTP-funksjoner

  • Programutviklingsfunksjoner

  • Helse- og diagnosefunksjoner

  • Sikkerhetsfunksjoner

  • Ytelsesfunksjoner

  • Administrasjonsverktøy

  • FTP-serverfunksjoner (File Transfer Protocol)

Vanlige HTTP-funksjoner

Navn på og beskrivelse av funksjon Windows Server 2008 R2-utgaverWindows 7-utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7-utgavene Home Basic og Starter

Statisk innhold

Ved hjelp av Statisk innhold kan webserveren publisere statiske webfilformater, for eksempel HTML-sider og bildefiler. Bruk Statisk innhold til å publisere filer på webserveren som brukere deretter kan vise ved hjelp av en webleser.

Standard

Standard

Standard

Ikke tilgjengelig

Standarddokument

Ved hjelp av Standarddokument kan du konfigurere en standardfil for webserveren som returneres når brukere ikke angir en fil i en URL-adresse. Standarddokumenter gjør det enklere for brukere å nå webområdet ditt.

Standard

Standard

Standard

Ikke tilgjengelig

Mappevisning

Mappevisning lar brukere se innholdet i en mappe på webserveren. Bruk Mappevisning til å aktivere en automatisk generert liste over alle mapper og filer som er tilgjengelige i en mappe når brukere ikke angir en fil i en URL-adresse, og standarddokumenter enten er deaktivert eller ikke konfigurert.

Standard

Standard

Standard

Ikke tilgjengelig

HTTP-feil

Ved hjelp av HTTP-feil kan du tilpasse feilmeldinger som returneres til brukernes leser når webserveren oppdager en feilbetingelse. Bruk HTTP-feil til å gi brukere en bedre brukeropplevelse når de støter på en feilmelding. Vurder å oppgi en e-postadresse til brukerne, til en brukertjeneste som kan hjelpe dem med å løse feilen.

Standard

Standard

Standard

Standard

HTTP-omadressering

HTTP-omadressering gir støtte til å omadressere brukerforespørsler til et bestemt mål. Bruk HTTP-omadressering når du vil at kunder som kanskje bruker én URL-adresse, skal ende opp på en annen URL-adresse. Dette er nyttig i mange situasjoner, fra å gi nytt navn til webområdet, til å håndtere et domenenavn som er vanskelig å stave, eller til å tvinge klienter til å bruke HTTPS-protokollen.

Standard

Standard

Standard

Standard

WebDAV-publisering

Med WebDAV-publisering (Web Distributed Authoring and Versioning) kan du publisere filer på og fra en webserver ved å bruke HTTP-protokollen. Siden WebDAV bruker HTTP, fungerer det gjennom de fleste brannmurer uten å måtte endres.

Standard

Standard

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Programutviklingsfunksjoner

Navn på og beskrivelse av funksjonWindows Server 2008 R2-utgaverWindows 7-utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7-utgavene Home Basic og Starter

ASP.NET

ASP.NET formidler et objektorientert programmeringsmiljø på serversiden for bygging av webområder og webapplikasjoner som bruker behandlet kode. ASP.NET er ikke bare en ny versjon av ASP. ASP.NET har en robust infrastruktur for bygging av webapplikasjoner, og programmet har blitt fullstendig omstrukturert til å formidle en svært produktiv programmeringsopplevelse basert på .NET Framework.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

.NET-utvidelsesmuligheter

Ved hjelp av .NET-utvidelsesmuligheter kan utviklere av behandlet kode endre, legge til og utvide webserverfunksjonaliteten i den forespurte pipelinen, konfigurasjonen og grensesnittet. Utviklere kan bruke den kjente modellen for ASP.NET-utvidelsesmuligheter og omfattende .NET APIer til å bygge webserverfunksjoner som er like kraftige som funksjonene som er skrevet ved hjelp av de opprinnelige C++ APIene.

Standard

Standard

Standard

Standard

ASP

ASP (Active Server Pages) formidler et skriptmiljø på serversiden for bygging av webområder og webapplikasjoner. ASP tilbyr forbedret ytelse i forbindelse med CGI-skript ved å formidle IIS med opprinnelig støtte for både VBScript og JScript. Bruk ASP hvis du har eksisterende applikasjoner som krever ASP-støtte. Ved nye utviklinger bør du vurdere å bruke ASP.NET.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

CGI

CGI (Common Gateway Interface) definerer hvordan en webserver sender informasjon til et eksternt program. Vanlige bruksområder inkluderer å bruke et webskjema til å samle inn informasjon og deretter sende den informasjonen til et CGI-skript, som deretter sendes videre til noen via e-post. CGI er en standard, og derfor kan CGI-skript skrives ved hjelp av en rekke programmeringsspråk. Ulempen med å bruke CGI er at totalytelsen reduseres.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

ISAPI-utvidelser

ISAPI-utvidelser (Internet Server Application Programming Interface) gir støtte til utvikling av dynamisk webinnhold ved hjelp av ISAPI-utvidelser. En ISAPI-utvidelse kjører når den blir bedt om det, på samme måte som andre statiske HTML-filer eller dynamiske ASP-filer. ISAPI-applikasjoner er kompilert kode, og derfor behandles de mye raskere enn ASP-filer eller filer som kaller COM+-komponenter.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

ISAPI-filtere

ISAPI-filtere (Internet Server Application Programming Interface) gir støtte til webapplikasjoner som bruker ISAPI-filtere. ISAPI-filtere er filer som kan utvide eller endre IIS-funksjonaliteten. Et ISAPI-filter går gjennom hver forespørsel som er gjort til webserveren, helt til filteret finner en forespørsel som må behandles.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Server-Side Includes

SSI (Server Side Includes) er et skriptspråk som brukes til å generere HTML-sider dynamisk. Skriptet kjører på serveren før siden leveres til klienten, og man må vanligvis sette inn én fil i en annen fil i skriptet. Du oppretter for eksempel en HTML-navigeringsmeny og bruker SSI til å legge til menyen dynamisk på alle sider på et webområde.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Helse- og diagnosefunksjoner

Navn på og beskrivelse av funksjonWindows Server 2008 R2-utgaverWindows 7-utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7-utgavene Home Basic og Starter

HTTP-logging

HTTP-logging tilbyr logging av aktivitet på webområdet for denne serveren. Når en loggbar hendelse (vanligvis en HTTP-transaksjon) forekommer, kaller IIS den valgte loggingsmodulen. Deretter skriver modulen til én av loggene i webserverens filsystem. Disse loggene lagres i tillegg til operativsystemets logger.

Standard

Standard

Standard

Standard

Loggingsverktøy

Loggingsverktøy har infrastruktur til å behandle webserverlogger og automatisere vanlige loggingsoppgaver.

Standard

Standard

Standard

Standard

Forespørselsovervåking

Forespørselsovervåking har infrastruktur til å overvåke webapplikasjoners helse ved å hente informasjon om HTTP-forespørsler i en IIS-arbeidsprosess. Administratorer og utviklere kan bruke Forespørselsovervåking til å forstå hvilke HTTP-forespørsler som kjører i en arbeidsprosess når arbeidsprosessen ikke svarer eller er veldig langsom.

Standard

Standard

Standard

Standard

Sporing

Sporing har infrastruktur til å diagnostisere og feilsøke webapplikasjoner. Når du bruker sporing av mislykket forespørsel, kan du feilsøke for å finne hendelser, for eksempel dårlig ytelse eller godkjenningsrelaterte feil. Denne funksjonen bufrer sporingshendelser for en forespørsel og bare tømmer dem til disken hvis forespørselen faller inn under en brukerkonfigurert feilbetingelse.

Standard

Standard

Standard

Standard

Egendefinert logging

Egendefinert logging gir støtte til logging av webserveraktivitet i et helt annet format enn formatet IIS genererer loggfiler i. Bruk Egendefinert logging til å opprette dine egne loggingsmoduler. Moduler for Egendefinert logging legges til i IIS ved å registrere en ny COM-komponent som implementerer ILogPlugin eller ILogPluginEx.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

ODBC-logging

ODBC-logging har infrastruktur som støtter logging av aktivitet på webserveren til en ODBC-kompatibel database. Ved hjelp av en loggingsdatabase kan du programmatisk vise og redigere data fra loggingsdatabasen på en HTML-side. Du kan gjøre dette for å søke etter logger for spesifikke hendelser du vil overvåke.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Sikkerhetsfunksjoner

Navn på/beskrivelse av funksjonWindows Server 2008 R2-utgaverWindows 7-utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7-utgavene Home Basic og Starter

Enkel godkjenning

Enkel godkjenning tilbyr sterk leserkompatibilitet. Denne godkjenningsmetoden passer for små, interne nettverk, og den brukes sjelden på Internett. Den store ulempen er at funksjonen overfører passord på tvers av nettverket ved hjelp av en algoritme som enkelt kan dekrypteres. Hvis disse passordene oppdages, er de lettere å dekryptere. Bruke SSL med Enkel godkjenning

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Windows-godkjenning

Windows-godkjenning er en billig godkjenningsløsning for interne webområder. Dette godkjenningsskjemaet lar administratorer i et Windows-domene bruke domenets infrastruktur til å godkjenne brukere. Ikke bruk Windows-godkjenning hvis brukere som må være godkjent, får tilgang til webområdet ditt fra baksiden av brannmurene og proxy-serverne.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Sammendragsgodkjenning

Sammendragsgodkjenning fungerer ved å sende en beregnet verdi for et passord til en Windows-domenekontroller for å godkjenne brukere. Når du trenger forbedret sikkerhet i forbindelse med Enkel godkjenning, bør du vurdere å bruke Sammendragsgodkjenning, spesielt hvis brukere som må være godkjent, får tilgang til webområdet ditt fra baksiden av brannmurene og proxy-serverne.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Godkjenning av tilordning av klientsertifikat

Godkjenning av tilordning av klientsertifikat bruker klientsertifikater til å godkjenne brukere. Et klientsertifikat er en digital ID fra en klarert kilde. IIS tilbyr to typer godkjenning ved hjelp av tilordning av klientsertifikat. Denne typen bruker Active Directory til å implementere én-til-én-sertifikattilordninger på tvers av flere webservere.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Godkjenning av tilordning av IIS-klientsertifikat

Godkjenning av tilordning av IIS-klientsertifikat bruker klientsertifikater til å godkjenne brukere. Et klientsertifikat er en digital ID fra en klarert kilde. IIS tilbyr to typer godkjenning ved hjelp av tilordning av klientsertifikat. Denne typen bruker IIS til å implementere én-til-én- eller mange-til-mange-sertifikattilordning, og gir en bedre ytelse i forbindelse med godkjenning av tilordning av klientsertifikat.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Godkjenning av URL-adresser

Ved hjelp av Godkjenning av URL-adresser kan du opprette regler som begrenser tilgangen til webinnhold. Du kan binde disse reglene til brukere, grupper eller verb i et HTTP-hode. Hvis du konfigurerer regler for godkjenning av URL-adresse, kan du hindre at brukere som ikke er medlemmer av en bestemt gruppe, ikke får tilgang til innhold eller kan samhandle med websider.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Be om filtrering

Be om filtrering sjekker alle innkommende forespørsler til serveren, og filtrerer disse forespørslene basert på regler definert av administratoren. Mange ondsinnede angrep har samme karakteristikk, for eksempel veldig lange URL-adresser eller forespørsler om en uvanlig handling. Ved å filtrere forespørsler kan du forsøke å redusere omfanget av slike typer angrep.

Standard

Standard

Standard

Standard

Begrensninger for IP og domene

Begrensninger for IP og domene lar deg godta eller avslå innhold basert på den opprinnelige IP-adressen eller domenenavnet til forespørselen. I stedet for å bruke tillatelser for grupper, roller eller NTFS-filsystemet til å kontrollere tilgang til innhold, kan du angi IP-adresser eller domenenavn.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ytelsesfunksjoner

Navn på/beskrivelse av funksjonWindows Server 2008 R2-utgaverWindows 7-utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7-utgavene Home Basic og Starter

Komprimering av statisk innhold

Komprimering av statisk innhold har infrastruktur til å konfigurere HTTP-komprimering av statisk innhold. Dette gir en mer effektiv bruk av båndbredden. I motsetning til dynamiske svar kan komprimerte statiske svar bufres uten å degradere CPU-ressurser.

Standard

Standard

Standard

Standard

Komprimering av dynamisk innhold

Komprimering av dynamisk innhold har infrastruktur til å konfigurere HTTP-komprimering av dynamisk innhold. Hvis du aktiverer dynamisk komprimering, får du alltid en mer effektiv bruk av båndbredden, men hvis serverens prosessorbruk allerede er svært høy, kan det hende CPU-belastningen som den dynamiske komprimeringen påfører, gjør at området arbeider langsommere.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Administrasjonsverktøy

Navn på/beskrivelse av funksjonWindows Server 2008 R2-utgaverWindows 7-utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7-utgavene Home Basic og Starter

IIS-behandlingskonsoll

IIS-behandling har en infrastruktur til å behandle IIS 7.5 ved hjelp av et grafisk brukergrensesnitt. Du kan bruke IIS-behandling til å behandle en lokal eller ekstern webserver som kjører IIS 7.5.

Standard *

Standard

Standard

Ikke tilgjengelig

Skript og verktøy for IIS-behandling

Skript og verktøy for IIS-behandling har en infrastruktur til å behandle en IIS 7.5-webserver programmatisk ved hjelp av kommandoer i et kommandoledetekstvindu eller ved å kjøre skript. Du kan bruke disse verktøyene når du vil automatisere kommandoer i satsvise filer, eller når du ikke vil risikere overbelastning ved å behandle IIS ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Behandlingstjeneste

Behandlingstjeneste har en infrastruktur til å konfigurere brukergrensesnittet for IIS 7.5, IIS-behandling, for ekstern behandling i IIS 7.5.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Kompatibilitet med IIS 6.0-behandling

Kompatibilitet med IIS 6.0-behandling formidler en fremtidig kompatibilitet for applikasjoner og skript som bruker APIer for ABO (Admin Base Object) og ADSI (Active Directory Service Interface). Dermed kan du bruke eksisterende IIS 6.0-skript til å behandle en IIS 7.5-webserver.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Kompatibilitet med IIS-metabase

Kompatibilitet med IIS 6.0-metabase har infrastruktur til å søke og konfigurere metabasen på en slik måte at du kan kjøre applikasjoner og skript som er skrevet i tidligere versjoner av IIS, som brukte APIer for ABO (Admin Base Object) eller ADSI (Active Directory Service Interface).

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

IIS 6 WMI-kompatibilitet

IIS 6.0 WMI-kompatibilitet formidler WMI-skriptgrensesnitt (Windows Management Instrumentation) for programmatisk å behandle og automatisere oppgaver for IIS 7.5 ved hjelp av et sett med skript som du oppretter i WMI-leverandøren. Du kan behandle områder med denne tjenesten ved hjelp av verktøyene WMI CIM Studio, WMI Event Registration, WMI Event Viewer og WMI Object Browser.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

IIS 6-skriptverktøy

IIS 6.0-skriptverktøy gir deg muligheten til å fortsette å bruke IIS 6.0-skriptverktøy som ble bygget for å behandle IIS 6.0 i IIS 7.5. Dette er spesielt nyttig hvis applikasjoner og skript bruker APIer for ADO (ActiveX Data Objects) eller ADSI (Active Directory Service Interface). IIS 6.0-skriptverktøy krever API for WAS-konfigurasjon.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

IIS 6-behandlingskonsoll

IIS 6.0-behandling har en infrastruktur for administrasjon av eksterne IIS 6.0-servere fra denne datamaskinen.

Tilgjengelig *

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

* Denne modulen er ikke tilgjengelig i en serverkjerneinstallasjon.

FTP-serverfunksjoner (File Transfer Protocol)

Navn på/beskrivelse av funksjonWindows Server 2008 R2-utgaverWindows 7-utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7-utgavene Home Basic og Starter

FTP-server

Med en FTP-server kan du overføre filer mellom en klient og en server ved å bruke FTP-protokollen. Brukere kan opprette en FTP-tilkobling og overføre filer ved å bruke en FTP-klient eller FTP-aktivert webleser.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

FTP-tjeneste

Muliggjør FTP-publisering på en webserver.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

FTP-utvidelsesmuligheter

Muliggjør støtte for FTP-utvidelsesfunksjoner, for eksempel egendefinerte tjenester, ASP.NET-brukere eller IIS Manager-brukere.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Vertsklar webkjerne for Internet Information Services

Navn på/beskrivelse av funksjonWindows Server 2008 R2 -utgaverWindows 7 -utgavene Ultimate, Professional og EnterpriseWindows 7 Home Premium EditionWindows 7 -utgavene Home Basic og Starter

Vertsklar webkjerne for Internet Information Services

Andre programmer kan forbruke eller være vert for kjernekomponenter i IIS-webmotoren. Dette gjør at IIS 7-komponenter kan betjene HTTP-forespørsler direkte i et program. Dette er nyttig for å aktivere enkle webserverfunksjoner for egendefinerte programmer eller for feilsøkingsprogrammer.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Se også


Innholdsfortegnelse