Bruk Godkjenning for ASP.NET-representasjon når du vil kjøre ASP.NET-programmet under en annen sikkerhetskontekst enn standarden.

Hvis du aktiverer representasjon for et ASP.NET-program, kan programmet kjøres i ett av to forskjellige typer kontekst, enten som brukeren godkjent av IIS eller som en vilkårlig konto du angir. Hvis du for eksempel brukte anonym godkjenning, og valgte å kjøre ASP.NET-programmet som den godkjente brukeren, kjøres programmet under en konto angitt for anonyme brukere (vanligvis IUSR). Hvis du på samme måte valgte å kjøre programmet under en vilkårlig konto, kjøres den i en hvilken som helst sikkerhetskontekst som ble angitt for denne kontoen.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

ASP.NET-representasjon

Velg å håndtere Godkjenning for ASP.NET-representasjon.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Aktiverer Godkjenning for ASP.NET-representasjon.

Deaktiver

Deaktiverer Godkjenning for ASP.NET-representasjon.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for ASP.NET-representasjon, der du kan angi identiteten som ASP.NET-applikasjonen bør kjøre under. Du kan utføre denne handlingen bare når du velger ASP.NET-representasjon fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse