Bruk dialogboksen Legg til hode til å angi en størrelsesgrense for et bestemt HTTP-hode. Hvis hodets lengde overstiger den angitte verdien, blir HTTP-forespørselen som inneholder dette hodet, avslått.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Hode

Angir hodet som modulen for forespørselsfiltrering skal kontrollere størrelsesgrensen for.

Størrelsesgrense

Angir maksimalt antall tegn for hodets verdi.

Se også


Innholdsfortegnelse