Bruk dialogboksen Passord for krypteringsnøkler til å angi passordet for arkivet til krypteringsnøklene.

Elementliste for brukergrensesnitt

Elementnavn Beskrivelse

Angi passord for krypteringsnøkkel

Angir passordet som IIS behøver for å dekryptere krypteringsnøklene. Dette passordet angis når du bruker IIS Manager til å eksportere konfigurasjonsfiler.

Se også


Innholdsfortegnelse