Bruk funksjonssiden Områder til å administrere en liste over områder på en webserver.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer. Søk i listen ved å skrive inn søkevilkår i Filtrer-boksen, utvid Søk-listen for å velge feltet du vil søke fra, og klikk deretter Søk eller trykk ENTER. Klikk Vis alle for å fjerne filtervilkårene.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Viser det unike navnet på området.

ID

Viser den unike IDen til området.

Status

Viser om området er startet, eller viser feilinformasjon hvis området har et problem og ikke kan starte. Når et område bruker mer enn én protokoll, vises statusen atskilt for hver protokoll med statusen etterfulgt av protokollen i parentes. Et område som for eksempel bruker HTTP- eller HTTPS-protokollen, viser Startet (http) når det er startet.

Binding

Viser bindingen eller bindingene for området.

Bane

Viser den fysiske banen til mappen med områdets innhold.

Elementer i handlingsruten

Noen av handlingene som er beskrevet i tabellen nedenfor, er tilgjengelige for et område bare når området har en HTTP- eller HTTPS-binding. Disse handlingene vises i Handlinger-ruten under Behandle webområde.

ElementnavnBeskrivelse

Legg til webområde

Åpner dialogboksen Legg til webområde, der du kan legge til et webområde som bruker HTTP- eller HTTPS-protokollene til kommunikasjon.

Angi standarder for webområde

Åpner dialogboksen Standarder for webområde, der du kan angi standardverdier som gjelder for alle webområder du legger til på webserveren.

Bindinger

Åpner dialogboksen Områdebindinger, der du kan legge til, redigere og fjerne områdebindinger.

Grunnleggende innstillinger

Åpner dialogboksen Rediger område, der du kan redigere innstillingene som ble angitt når det valgte området ble opprettet.

Obs!  

Du kan ikke redigere bindinger fra dialogboksen Rediger område. Åpne dialogboksen for bindinger for å redigere områdebindingene.

Utforsk

Åpner den fysiske mappen (i Windows Utforsker) for området.

Rediger tillatelser

Åpner dialogboksen Windows-egenskaper for den fysiske mappen som er tilordnet til den virtuelle rotmappen for det valgte områdets rotapplikasjon.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Gi nytt navn

Aktiverer Navn-feltet for det valgte området slik at du kan gi nytt navn til området.

Vis applikasjoner

Åpner funksjonssiden Applikasjoner, der du kan vise applikasjonene som hører til området.

Vis virtuelle mapper

Åpner funksjonssiden Virtuelle mapper, der du kan vise de virtuelle mappene som hører til områdets rotapplikasjon.

Start på nytt

Stopper og starter det valgte området på nytt. Omstart av et område fører til at området midlertidig blir utilgjengelig mens omstarten pågår.

Start

Starter det valgte området.

Stopp

Stopper det valgte området. Når et område stoppes, fører det til at området midlertidig blir utilgjengelig til det startes på nytt.

Bla gjennom

Åpner det valgte området i en webleser. Når området har mer enn én binding, vises det flere søkekoblinger.

Avanserte innstillinger

Åpner dialogboksen Avanserte innstillinger, der du kan konfigurere avanserte innstillinger for det valgte området.

Sporing av mislykket forespørsel

Åpner dialogboksen Rediger sporing av mislykket forespørsel på webområde, der du kan aktivere sporing av mislykket forespørsel og konfigurere relaterte innstillinger for det valgte området.

Begrensninger

Åpner dialogboksen Rediger begrensninger for webområde, der du kan konfigurere båndbredde- og tilkoblingsbegrensninger for det valgte området.

Se også


Innholdsfortegnelse