Bruk dialogboksene Legg til applikasjonsinnstilling og Rediger applikasjonsinnstilling til å legge til eller redigere globale variabler som er lagret sentralt. Disse parene av navn og verdier kan åpnes fra hvor som helst i en applikasjon.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Navn

Definerer et unikt navn på applikasjonsinnstillingen.

Verdi

Definerer en verdi for applikasjonsinnstillingen.

Se også


Innholdsfortegnelse