Bruk Skjemagodkjenning til å gi godkjenning for områder eller applikasjoner med stor trafikk på fellesservere. Ved hjelp av denne godkjenningsmodusen kan du styre klientregistrering og godkjenning på programnivå, i stedet for å stole på godkjenningsmekanismene som følger med operativsystemet.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Skjemagodkjenning

Velg å håndtere Skjemagodkjenning.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Aktiverer Skjemagodkjenning.

Deaktiver

Deaktiverer Skjemagodkjenning.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger innstillinger for Skjemagodkjenning, der du kan angi forskjellige parametere for Skjemagodkjenning, for eksempel innstillinger for informasjonskapsel og påloggings-URLen som skal omdirigere uautoriserte klienter. Du kan utføre denne handlingen bare når du velger Skjemagodkjenning fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse