Active Directory-klientsertifikat (AD-klientsertifikat) for å tilordne klientsertifikatinformasjon over flere servere.

Obs!  

Tilordning med jokertegn med godkjenning av AD-klientsertifikat er mindre effektivt enn den innebygde IIS-tilordningen med jokertegn.

Hvis du velger godkjennning av AD-klientsertifikat, kan du ikke bruke sertifikattilordningen i IIS på noen andre områder som ligger på den valgte serveren.

Elementliste for grensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Godkjenning av Active Directory-klientsertifikat

Velg å behandle godkjenning av Active Directory-klientsertifikat.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Slår på godkjenning av Active Directory-klientsertifikat.

Deaktiver

Slår av godkjenning av Active Directory-klientsertifikat.

Se også


Innholdsfortegnelse