Bruk dialogboksen Brukere til å velge en IIS Manager-bruker som du vil tillate at kobler til et område eller en applikasjon. Brukere kan konfigurere delegerte funksjoner på alle områder og applikasjoner som du gir dem tilgang til.

Liste over elementer i brukergrensesnittet

Elementnavn Beskrivelse

Velg bruker

Velg brukernavnet for IIS Manager som du vil tillate at kobler til området eller applikasjonen.

Se også


Innholdsfortegnelse