Bruk funksjonen Kontroller til å behandle en liste over brukerkontroller og egendefinerte kontroller.

Obs!  

Brukerkontroller er ikke tilgjengelige på servernivået i IIS Manager.

Sorter listen ved å klikke på én av kolonneoverskriftene på funksjonssiden, eller velg en verdi fra rullegardinlisten Grupper etter for å gruppere lignende elementer.

Elementliste for brukergrensesnitt

Tabellen nedenfor beskriver elementene i brukergrensesnittet som er tilgjengelige på funksjonssiden i Handlinger-ruten.

Elementer på funksjonsside

ElementnavnBeskrivelse

Kode

Viser kodeprefikset som er tilordnet til kontrollen for egendefinerte kontroller. Viser kodeprefikset og kodenavnet for brukerkontroller.

Kilde eller samling

Viser brukerkontrollbanen eller samlingsnavnet som den egendefinerte kontrolltypen er definert i.

Oppføringstype

Viser om elementet er lokalt eller arvet. Lokale elementer leses fra gjeldende konfigurasjonsfil, og arvede elementer leses fra en overordnet konfigurasjonsfil.

Elementer i handlingsruten

ElementnavnBeskrivelse

Legg til egendefinert kontroll

Åpner dialogboksen Legg til egendefinert kontroll, der du kan legge til en egendefinert kontroll.

Legg til brukerkontroll

Åpner dialogboksen Legg til brukerkontroll, der du kan legge til en brukerkontroll. Denne handlingen er ikke tilgjengelig på servernivået.

Rediger

Når en egendefinert kontroll velges, åpner denne handlingen dialogboksen Rediger egendefinert kontroll, der du kan redigere den egendefinerte kontrollen.

Når en brukerkontroll velges, åpner denne handlingen dialogboksen Rediger brukerkontroll, der du kan redigere brukerkontrollen. Du kan ikke redigere en brukerkontroll på servernivået.

Fjern

Fjerner elementet som er valgt fra listen på funksjonssiden.

Se også


Innholdsfortegnelse