Bruk dialogboksen Områdebindinger til å konfigurere bindinger for et område.

Elementliste for grensesnitt

ElementnavnBeskrivelse

Type

Viser protokollen for hver områdebinding.

Vertsnavn

Viser vertsnavnet, hvis et finnes, for hver områdebinding.

Port

Viser portnummeret for hver områdebinding.

IP-adresse

Viser IP-adressen for hver områdebinding. Hvis en IP-adresse ikke er angitt, viser feltet IP-adresse et stjernetegn (*), som betyr at bindingen gjelder for alle IP-adresser.

Bindingsinformasjon

Viser bindingsinformasjonen for områdebindinger som bruker andre protokoller enn:

  • HTTP

  • HTTPS

  • FTP

Legg til

Åpner dialogboksen Legg til områdebinding, der du kan legge til en binding til området.

Rediger

Åpner dialogboksen Rediger områdebinding, der du kan redigere den valgte bindingen.

Fjern

Fjerner den valgte bindingen fra området. Denne knappen er tilgjengelig bare når et område har mer enn én binding.

Bla gjennom

Åpner områdets standardside i en webleser ved hjelp av den valgte bindingen.

Obs!  

Denne handlingen er tilgjengelig bare for HTTP- og HTTPS-bindinger.

Lukk

Lukker dialogboksen Områdebindinger.

Se også


Innholdsfortegnelse