V dialogovém okně Vazby webu lze pro web nakonfigurovat vazby.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Typ

Zobrazuje protokol každé vazby webu.

Název hostitele

Zobrazuje název hostitele pro každou vazbu webu (pokud existuje).

Port

Zobrazuje číslo portu pro každou vazbu webu.

Adresa IP

Zobrazuje adresu IP pro každou vazbu webu. Pokud adresa IP není zadaná, zobrazí se v poli Adresa IP hvězdička (*), což znamená, že tato vazba je pro všechny adresy IP.

Informace o vazbě

Zobrazuje informace o vazbě pro vazby webu používající jiné protokoly než následující:

  • Protokol HTTP

  • Protokol HTTPS

  • Protokol FTP

Přidat

Zobrazí dialogové okno Přidat vazbu webu, ve kterém lze k webu přidat vazbu.

Upravit

Zobrazí dialogové okno Upravit vazbu webu, ve kterém lze vybranou vazbu upravit.

Odebrat

Odebere vybranou vazbu z webu. Toto tlačítko je dostupné pouze v případě, že má web více než jednu vazbu.

Procházet

Zobrazí výchozí stránku webu ve webovém prohlížeči pomocí vybrané vazby.

Poznámka

Tato akce je dostupná pouze pro vazby HTTP a HTTPS.

Zavřít

Zavře dialogové okno Vazby webu

Další odkazy


Obsah