Služba IIS 7.5 představuje roli Web Server (IIS) v rámci systému Windows Server® 2008 R2 a webový server v rámci systému Windows® 7. Pomocí nástrojů pro správu služby IIS, například nástroje Správce služby IIS, můžete konfigurovat nastavení webových serverů, webů a aplikací.

Témata obsažená v této části


Obsah